Virtuaalnäitused

Rapla Keskraamatukogu üleskutsele tuua meile vanu fotosid Rapla ja selle ümbruse kohta on leidnud vastukaja. Kaks suuremat fotokogu tõid raamatukokku Margus Enna  ja Ülo Lohk. Heimar Kungla pildistatud fotod tõi meile tema tütar Helgi Tuuga, kellel oli juurde lisada fotosid ka enda kogust. Fotograafide loal jagame nende tehtud fotosid ka laiemale üldsusele.

Margus Enna on pildistamisega tegelenud 1953. aastast. Tema kogu huvitavamad fotod on pärit 1950-70ndate Raplast.

Rapla muutuvas ajas. Pildistanud Margus Enna.

Ülo Lohk on oma fotodel jäädvustanud Rapla tänavapildi muutusi viimase 25 aasta jooksul.

Rapla muutuvas ajas. Pildistanud Ülo Lohk.

Heimar Kungla pildistatud fotodel on näha Raplat 1950. aastate lõpus ja 1960. algul:

Rapla vaateid 1950-60ndatel. Pildistanud Heimar Kungla

Helgi Tuuga erakogust pärit fotod Raplast 1960. aastatest :

Rapla vaateid 1960ndatel


Milvi Panga lasteraamatu “Mesikäpa esikäpad” illustratsioonide rändnäitus (2020) on osaliselt näha ka virtuaalnäitusena –  “Risti rästi läbi Eestimaa”


Noppeid Rapla valla ajaloost pildis ja sõnas on valminud  27. okt 2016 ajalookonverentsiks “775 aastat Rapla esmamainimisest, 125 aastat Rapla valda”.

“Ajarännak Rapla vallas”


1. mail 2016 oli kunstnik Ermi Littoveri 95. sünniaastapäev. Selleks tähtpäevaks valmis raamatukogus virtuaalnäitus kunstniku eksliibristest. Näitusel on esitatud valik Littoveri poolt tehtud enam kui 300 eksliibrise hulgast. Materjalid näituse jaoks andis kunstniku lesk Helve Littover. Osa fotosid pärineb Mahtra Talurahvamuuseumi kogudest.

Ermi Littoveri eksliibrised


2013. aastal valminud ülevaade Rapla raamatukogu aja- ning kujunemisloost.

Rapla raamatukogu 110


Virtuaalnäitus “Kunstiklubist kunstiseltsini”

2011. aasta lõpus olid Rapla Keskraamatukogus üleval fotostendid Rapla kunstiseltsi tegemistest pealkirja all “Kunstiklubist kunstiseltsini”.  Ülevaadet kunstiseltsi ajaloost ja tegevusest näeb ka siinsel virtuaalnäitusel.


Virtuaalnäitus “Uku Masing 100”

Näitus on koostatud Rapla Keskraamatukogus, tähistamaks Raplamaalt pärit suurmehe Uku Masingu 100. sünniaastapäeva. Virtuaalnäituse aluseks on kevadel 2009 Rapla Keskraamatukogu stendidel eksponeeritud materjalid Uku Masingu elust ja loomingust. Lisaks on virtuaalnäitusel kajastatud Masingu juubeliaastate 1999 ja 2009 üritusi Raplamaal.


Virtuaalnäitus “Noppeid ettevõtlusest Raplamaal

Virtuaalnäitus „Noppeid ettevõtlusest Raplamaal” baseerub 2008. aasta suvel Rapla Keskraamatukogus eksponeeritud näitusel, mis pandi kokku Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamiseks.

I osa – sissejuhatus, klaasi-, paberi- ja keemiatööstus.
II osa – toiduainetetööstus ja põllumajandus.
III osa –  transport, puidutööstus, trükikojad ja muud ettevõtted.