Koduloolised materjalid

Rapla Keskraamatukogu lugemissaalis (II korrusel) saab:

kasutada ja laenutada koduloolist raamatufondi;

lugeda maakonna ajalehte:

  • Raplamaa Sõnumid  aprill 2012 –
  • Nädaline  november 1992 – märts 2012
  • Valdade Nädalaleht, Nädalaring  jaanuar-oktoober 1992
  • Ühistöö 1952-1995
  • Raplamaa Nädalaleht  jaanuar-veebruar 1996
  • Nädal X  jaanuar-oktoober 1996

lugeda valdade infolehti:

Rapla Teataja 1990-
Juuru Valla Teataja 2004-2017
Sõnumik: Juuru valla infoleht 2000-2003
Järvakandi Kaja 1997- 2017

KAI: Kohila Alevi Infoleht 1997-1999
Kohila 2000-
Kaiu 1997-2017
Käru Valla Leht 1997-2017
Märjamaa Nädalaleht 1995-
Raikküla Valla Leht 2002-2017
Valla Vaatleja: Kehtna valla ajaleht 2005-
Vigala Teataja 1998-1999
Vigala Sõnumid 2000-2017
EELK Rapla Maarja-Magdaleena Koguduse Leht 2001-

EELK Juuru Mihkli Koguduse Leht 

lugeda Rapla vallavolikogu ja vallavalitsuse viimase viie aasta otsuseid ja määrusi paberkandjal;

kasutada Raplamaa kodulooliste artiklite kartoteeki, mis on ülesehituselt temaatiline (loodus, kultuur, majandus, personaalia jne). Kartoteek sisaldab artikleid alates 1960-ndatest (üksikuid artikleid ka 1950-ndatest) kuni aastani 2002.

Artiklid  alates aastast 2000  kajastuvad raamatukoguprogrammi Riks elektroonilises andmebaasis https://raplamaa.webriks.ee/   Andmebaasi täiendatakse jooksvalt.

Samad artiklid aastaist 2000-2014 on leitavad ka eelnevalt kasutusel olnud programmi URRAM elektroonilises andmebaasis aadressil http://www.lugeja.ee

või  http://www.kodulugu.ee/bibliographia

Otsingu alt tuleks valida artikliotsing.  Andmebaasis kajastuvad artiklid  põhiliselt maakonnalehest Nädaline, Raplamaa Sõnumid, valikuliselt vallalehtedest ja vabariiklikest ajalehtedest-ajakirjadest Raplamaa inimeste, asutuste, ettevõtmiste kohta. Üle-eestilistes väljaannetes ilmunud Raplamaad puudutavad artiklid on leidnud kajastamist ka andmebaasis ISE.

Märksõna ning täisteksti otsingut saab teha DIGAR Eesti  artiklite portaalis  ajalehtede portaalis DIGAR .

Saab tutvuda Raplamaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsidele esitatud uurimustega  aastatest 2013-2017

Raamatukogus on hoiul:

  •  Ermi Littoveri eksliibriste kogu 
  • Rapla Rotary klubi materjalid
  • käsikirjalised materjalid erinevatelt kodu-uurijatelt