Koduloolised materjalid

Koduloolisi materjale leiate nii  lugemissaalist (II korrusel) kui raamatukogu juures töötavast Raplamaa Mälukeskuse (II korrusel) digikogust.

Lugemissaalis on:

  • kodulooline raamatufond;
  •  maakonna ajalehed:

Raplamaa Sõnumid  aprill 2012 –   ajaleht digiarhiivis Digar

Nädaline  november 1992 – märts 2012 – ajaleht digiarhiivis Digar

Valdade Nädalaleht, Nädalaring  jaanuar-oktoober 1992

Ühistöö 1952-1995  – ajaleht digiarhiivis Digar

Raplamaa Nädalaleht  jaanuar-veebruar 1996

Nädal X  jaanuar-oktoober 1996

  • valdade ajalehed:

Rapla Teataja 1990-   –   ajaleht digiarhiivis Digar
Juuru Valla Teataja 2004-2017 -ajaleht digiarhiivis Digar
Sõnumik: Juuru valla infoleht 2000-2003
Järvakandi Kaja 1997- 2017 — ajaleht digiarhiivis Digar

KAI: Kohila Alevi Infoleht 1997-1999
Kohila 2000-–  ajaleht digiarhiivis Digar
Kaiu 1997-2017 – ajaleht digiarhiivis Digar
Käru Valla Leht 1997-2017 – ajaleht digiarhiivis Digar
Märjamaa Nädalaleht 1995–  ajaleht digiarhiivis Digar
Raikküla Valla Leht 2002-2017 – ajaleht digiarhiivis Digar
Valla Vaatleja: Kehtna valla ajaleht 2005- – ajaleht digiarhiivis Digar
Vigala Teataja 1998-1999
Vigala Sõnumid 2000-2017 – ajaleht digiarhiivis Digar
EELK Rapla Maarja-Magdaleena Koguduse Leht 2001-

EELK Juuru Mihkli Koguduse Leht 

  •  Raplamaa kodulooliste artiklite kartoteek, mis on ülesehituselt temaatiline (loodus, kultuur, majandus, personaalia jne). Kartoteek sisaldab artikleid alates 1960-ndatest (üksikuid artikleid ka 1950-ndatest) kuni aastani 2002.

Artiklid  alates aastast 2000  kajastuvad raamatukoguprogrammi Riks elektroonilises andmebaasis https://raplamaa.webriks.ee/   Andmebaasi täiendatakse jooksvalt. Samad artiklid aastaist 2000-2014 on leitavad ka eelnevalt kasutusel olnud programmi URRAM elektroonilises andmebaasis aadressil http://www.lugeja.ee või  http://www.kodulugu.ee/bibliographia

Otsingu alt tuleks valida artikliotsing.  Andmebaasis kajastuvad artiklid  põhiliselt maakonnalehest Nädaline, Raplamaa Sõnumid, valikuliselt vallalehtedest ja vabariiklikest ajalehtedest-ajakirjadest Raplamaa inimeste, asutuste, ettevõtmiste kohta.

Märksõna ning täisteksti otsingut saab teha DIGAR Eesti  artiklite portaalis  ajalehtede portaalis DIGAR .

Üle-eestilistes väljaannetes ilmunud Raplamaad puudutavad artiklid on leidnud kajastamist ka andmebaasis ISE.

  • Raplamaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsidele esitatud uurimused  aastatest 2013-2017

Raamatukogus on hoiul:

  •  Ermi Littoveri eksliibriste kogu 
  • Rapla Rotary klubi materjalid
  • Mälukeskuse digikogus on  käsikirjalisi materjale erinevatelt kodu-uurijatelt, dokumente, fotosid