Kasulikud viited

Viiteid Rapla ja Raplamaa kohta

Vaba juurdepääsuga andmebaasid, portaalid, e-väljaanded:

ESTER –  Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog, mis sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta.

DIGAR – Eesti Rahvusraamatukogu pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti pdf või epub, pildimaterjalil jpg ja helisalvestistel wav.

DIGARi Eesti artiklid – Ajalehed on portaalis alates 1811. aastast (nõukogude perioodi väljaanded lisanduvad jooksvalt). Ajakirjad ja jätkväljaanded on portaalis aastast 2017 (varasemaid väljaandeid vaata digitaalarhiivis DIGAR). Täistekstiotsing.

ETERA – Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu, mis koondab  nii raamatukogu digiteeritud teaduskollektsioone kui ülikoolis sündinud lõputöid, nõukogude perioodil tegutsenud teadusasutuste toimetisi ja väljaandeid, nõukogude perioodil ilmunud ajalehti (Edasi, Kultuurileht, Noorte Hääl, Nõukogude Õpetaja, Päevaleht, Rahva Hääl, Reede, Sirp ja Vasar, Sõnumileht, Õhtuleht, Õpetajate Leht). Täistekstiotsing.

Eesti ajakirjanduse bibliograafia (20.saj. I pool) BIBIS – sisaldab artikleid vanemast perioodikast, koostajaks Arhiivraamatukogu

EEVA – Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu, mis hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani.

ISE – Eesti artiklite andmebaas “Index Scriptorum Estoniae” – koostatud peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Enamus ajakirja- ja kogumikuartikleid on aastaist 1993-2016, alates 2017 valikuliselt. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.

Digitaalraamatukogu GRAFO – Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu fondidest

ISIK – Eesti biograafiline andmebaas – Eesti biograafiline isiku- ja pseudonüümide andmebaas, koostajaks Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu.

Eesti Lastekirjanduse Keskus – kõik, mis puudutab Eesti lastekirjandust

Arkaadia: lasteluuletused, lastejutud, muinasjutud – andmebaasist saab otsida luuletusi, jutte ja muinasjutte mingil kindlal teemal (näiteks tähtpäevadeks). Siit  saab teada, millises raamatus või ajakirjas on see ilmunud. Luuletusi saab otsida autori, pealkirja, märksõna ja isegi luuletuse esimese rea järgi. Koostaja Tartu Linnaraamatukogu.

Eesti rahvaluule andmebaasid – kogutud tekste eesti folkloorist. Andmed vanasõnade, kõnekäändude, mõistatuste, regilaulude, rahvakalendri tähtpäevade jms kohta.

Estonica – Eesti Instituudi koostatav entsüklopeedialaadne võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, majandusest jne.

E-varamu – Ühtse e-keskkonna eesmärk on kätte saadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse. E-varamu võimaldab Eestis oleva vaimuvara siduda üleeuroopalise raamatukoguga Europeana.

Riigi Teataja – Eesti õigusaktide täistekstandmebaas.

Eesti filmi andmebaas – Elektrooniline rahvusfilmograafia s.t  informatsioon  filmide ja filmikroonikapalade kohta, mida Eesti filmiloojad  on saja aasta jooksul teinud.

Rahvatantsude andmebaas  – annab infot tantsu, muusika, helikandja ja audiovisuaalse teaviku kohta (autorid, seadjad, aastaarvud jne).

Eesti mänguasjade andmebaas  – Tartu Mänguasjamuuseumi digiarhiiv, mis sisaldab infot Eestis toodetud mänguasjade kohta ja palju pilte vanadest tuttavatest lapsepõlvesõpradest.

Eesti märksõnastik – märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite jm eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks. Sisaldab ingliskeelseid vasteid.

Keeleveeb – viited internetis leiduvatele eesti keele alastele ning võõrkeelsetele sõnaraamatutele.

Eesti Keele Instituudi keelenõuanne

Tsitaadid – suurim eestikeelsete tsitaatide, aforismide, mõtteterade ja vanasõnade kogumik internetis.

Info Eesti ühistranspordi kohta

Portaalid

VAU   – virtuaalne uurimissaal, mis koondab Eesti arhiivide andmebaase, muuhulgas sisaldab kasulikke viiteid suguvõsauurijaile.

Eesti muuseumide veebivärav – võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega.

Eesti.ee – uks e-riiki

The European Library  – koondab Euroopa rahvusraamatukogude kodulehti ja katalooge.

Europeana –  Euroopa kultuuripärand digitaalsel kujul

Piiratud juurdepääsuga andmebaase:

EBSCO – Akadeemilistele institutsioonidele loodud universaalse temaatikaga täistekstandmebaas. Sisaldab artiklite täistekste sotsiaal-, humanitaarteaduse, äri ja meditsiini valdkondades. Sisaldab ligi 11 000 ajakirja, neist üle 7 000 on täistekstajakirjad. Andmebaas on kättesaadav raamatukogu vahendusel – kasutajatunnuse ja parooli saate Rapla Keskraamatukogu lugemissaalist.