Parim maaraamatukoguhoidja 2019

Parim maaraamatukoguhoidja 2019

2019. aasta Raplamaa parim maaraamatukoguhoidja on Kohila raamatukogu juhataja Kristiina Bender.
Kristiina Bender töötab Kohila raamatukogus alates 1999. aastast. Ta on lõpetanud Viljandi Kultuurikolledži raamatukogunduse erialal ja on Eesti raamatukoguhoidjate ühingu liige. 2002. aastal alustas tööd Kohila raamatukogu juhatajana. Kristiina on suurte kogemustega pühendunud raamatukogutöötaja, kes peab tähtsaks organisatsiooni arengut ning koostööd kolleegide ja valla allasutustega (kohalikud raamatukogud, koolid, lasteaiad, koolituskeskus jne). Tema ja teiste tublide raamatukogutöötajate eestvedamisel leidis eelmisel aastal aset rohkesti üritusi. Eriti rõõmustav on, et tänu lastetööle tuleb lapsi lugejateks aina juurde. Kristiina väärtustab kõiksugu kirjandussündmusi: raamatukogupäevad, mille raames toimub „Luule-ja muusika kohvik“, ettelugemised, raamatukogutunnid, kohtumisõhtudkirjanikega. Kohila raamatukogu kuulutas eesti keele aasta auks välja konkursi „Sahtliluule“. Juunikuus toimunud tänuüritusel oli luuletajaid Eestimaa eri paigust. Eelmise aasta oktoobris kuulutati välja „Suur lugemise väljakutse“, eesmärgiga avardada lugejate lugemisharjumusi ja loetu üle arutleda. Lõpuüritusele 2019. aasta mais kutsuti esinema maailmarändur Tiit Pruuli.Kristiina Benderi initsiatiivil tegutseb raamatukogus laste huviring, muinasjutu-kunstituba, mis on suunatud 1.–3. klassi õpilastele. Ringi eesmärk on tutvustada eesti ja maailma lastekirjandust ning äratadahuvi kunsti vastu.Traditsiooniks on saanud laste suvelugemise programm „Suveraamat“. Laulupeoaastat tähistati väärikalt ajaloofotonäitusega „Laulu-ja tantsupeo ootuses“, kus eksponeeritika Kohilaga seotud pärandit.Kogude komplekteerimisel on Kristiina väga asjatundlik. Ta loeb palju ja on kursis uuema kirjandusega igast žanrist, seega on tema soovitused alati asjakohased.Ehkki juhataja, ei pea ta kunagi paljuks lüüa kätt külge ka laenutustöös. Ta peab tähtsaks õppimist ja enesetäiendamist ning toetab ja innustab ka oma kaastöötajaid erialaselt arenema. Kord aastas toimubtema eestvedamiselsilmaringi arendav õppesõit Eesti eripaikadesse.Kolleegide sõnul on Kristiina tark, sõbralik, abivalmis, vastutulelik, rahulik, tasakaalukas, laia silmaringiga, sihikindel, täpne, koostööaldis ja hea organiseerimisvõimega juht. Raamatukogutöösse panustab ta isegi vabal ajal. Kristiina on hea kuulaja, kelle juurde võib alati minna, kasvõi kurtma. Temakiirel tegutsemisel lahenevad nii töö-kui ka olmemured.Kahe lapse emana väärtustab Kristiina kodu ja perekonda. Veel kuulub ta Kaitseliidu Rapla Maleva naiskodukaitsjate ridadesse.Samuti on teda pärjatud Kohila valla aukirjaga 2018. aastal panuse eest kultuuriellu. Kristiina Bender on parim, tema töö väärib igati tunnustamist.Tema töö ja isiklik eeskuju on mõjutanud ja kaasa aidanud raamatukogunduse arengule kohalikul ja maakondlikul tasandil.