Mälestusi Raplast

2018. aastal kutsus Rapla Keskraamatukogu inimesi kirjutama mälestusi Raplast – aastaist, mil Rapla oli veel alev ehk kuni aastani 1993. Oodatud olid ka vanad fotod.

Ajalehes Raplamaa Sõnumid kajastati samuti mälestuste kogumise aktsiooni: “Üleskutse tõi nähtavale vanu fotosid, mälestusi ja ka armastuskirju” – 9. jaan 2019; “Enne kui Raplast sai linn, olid siin limonaadivabrik ja bassein” – 13. veebr 2019; “Enne kui Raplast sai linn” – 8. mai 2019

Alljärgnevalt on võimalus tutvuda “Enne kui Raplast sai linn” mälestuste kogumise raames ja ka hiljem saabunud tööde ja fotodega.

Üleskutse raames raamatukokku toodud FOTOD Rapla alevist.

MÄLESTUSED:

Elu Raplas eelmise sajandi alguses – Eevi Sarapuu. Mälestused avaldatud ka ajalehes Raplamaa Sõnumid 8. mai 2019

Mälestusi kooliajast Raplas – Eevi Sarapuu. Mälestused avaldatud ka ajalehes Raplamaa Sõnumid 1. aprill 2020

Mälestusi sõjajärgsest Raplast – Margus Enna. Mälestused avaldatud ka ajalehes Raplamaa Sõnumid 8. mai 2019

Taksovedudest Rapla rajoonis – Margus Enna

Minu Rapla – Gitta Vaino

Mälestused – Agnes Kaeval

Mälestusi Rapla tellisetehasest 1950-1956 – Ly Ehin

Mälestusi Rapla tellisetehasest – Salme Reinberg

Mälestusi: Enne kui Raplast sai linn – Siiri Estrik-Abel. Osaliselt ilmunud ajalehes Raplamaa Sõnumid 5.aug 2020

Meenutused Raplast – Madis Loo, Maret Kangur, Ester Kangur. Mälestused avaldatud ka ajalehes Raplamaa Sõnumid 6. nov 2019

Ja siis sõitsime kaugele kohe – Raplasse – Eha Palm. Mälestused avaldatud ka ajalehes Raplamaa Sõnumid 6. nov 2019

Mälestused: enne kui Raplast sai linn – Mariann Roosla.

Mälestused koolipõlvest, kuid mitte koolist – Kaja Tammar.  Mälestused avaldatud ka ajalehes Raplamaa Sõnumid 6. nov 2019

Meenutusi 1960-1980ndate Raplast – Ülo Lohk. Mälestused avaldatud ka ajalehes Raplamaa Sõnumid 5. veebr 2020

Mälestuskilde – Malle Miilmann

Mälestusi Rapla koguduse pühapäevakoolist 1992-1999 – Luule Lainväe

Rapla gaidide lugu 1990-2001 – Luule Lainväe

Mälestuskilde – Jüri Lainväe

Kalavetel ja jahimaadel: mälestusi – Jüri Lainväe

Entusiasmist tiivustatud: mälestusi oma hobist – Jüri Lainväe

Rapla teemat käsitleb ka Jüri Metssalu artikkel “Rapla: jaama juurest alevisse” ajalehes Sirp rubriigis “Tuttava linna tuled” 20. aug 2020. Kuigi kirjutis ei laekunud meile mälestuste kogumise raames, pidasime teemakohasuse tõttu vajalikuks viidata artiklile siinsete Rapla lugude seas.

Samas ootame jätkuvalt raamatukokku vanu fotosid ning kirjalikke mälestusi Rapla kohta. Fotod skaneerime, seega jääb originaalfoto omanikule alles.

Jäädvustame ühiselt Rapla ajalugu!