Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida meie raamatukogus puuduvaid raamatuid Eesti teistest raamatukogudest.

RVL tellimusi võtame vastu lugemissaalis (II korrus).
Teisest raamatukogust tellitud teavikute kasutamise tähtaja (tavaliselt 2-4 nädalat) ja tingimused määrab saatja-raamatukogu. Tellitud teaviku saabumisest teatame telefoni või e-posti teel. Saadetise postikulu tasub lugeja vastavalt Omniva hinnakirjadele. Juhul, kui RVL-i teel tellitud teavikust saadetakse koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.

Mida ei saa RVLi teenuse kaudu mujalt tellida:

    • teatmeteoseid, ainueksemplare, ajalehti, diplomi- ja kursusetöid;
    • elektroonilisi teavikuid.

RVLi teeninduse aluseks on rahvaraamatukogu seadus RT I 1998, 103, 1696 §15, lõige 4