Lugejaks registreerimine

Lugejaks registreerumine läbi veebi.

Lugejaks saavad registreeruda kõik, kellel on olemas Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Digitaalseks allkirjastamiseks on vaja ID-kaardi kehtivat sertifikaati ja PIN-koode. Portaali aadress, kus saab lugejaks registreerida on  siin. Registreeruda saab ka läbi RIKSWEBi: http://raplamaa.webriks.ee/
Alla 18aastastele lastele ja noortele annab laenamise õiguse vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek. Esindaja saab allkirja lisada samal veebilehel.

 • Alusta portaali esilehelt https://lugeja.raamatukogud.ee
 • Vali raamatukogu, mille lugejaks soovid registreeruda ja klõpsa “Registreerun”.
 • Tuvasta ennast ID-kaardiga.
 • Täida registreerimisvorm ja kinnita andmed.
 • Tutvu raamatukogu kasutamise eeskirjaga, nõustu tingimustega ja allkirjasta ID-kaardiga.
 • Kui oled alla 16-aastane, siis võib raamatukogu nõuda Sinult lapsevanema või seadusliku esindaja allkirja ning kontaktandmeid. Esindaja saab allkirja lisada samal veebilehel ja allkirjastamise link saadetakse tema e-maili aadressile. Samuti võib esindaja allkirjastada esindatava liitumise Digdoc programmis ja saata allkirjastatud faili raamatukogu e-maili aadressile.

Lugejaks registreerumine kohapeal.

 • Lugejaks registreeritakse kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel. Registreerimisel täidab lugeja vormikohase registreerimise avalduse. Avalduse võid alla laadida ja välja printida ka SIIT ning täidetult raamatukogusse kaasa võtta.
 • Digiallkirjastamiseks lae alla alljärgnev fail, täida ära, digiallkirjasta ning saada see raamatukogusse: kojulaenutus@raplakrk.ee
 • Kuni 18-aastaseks saamiseni täidavad registreerimislehe eelnevalt vanemad. Selle avalduse saab samuti osakonna laenutusletist või printida välja SIIT.
 • Digiallkirjastamiseks lae alla alljärgnev fail, täida ära, digiallkirjasta ning saada see raamatukogusse: kojulaenutus@raplakrk.ee
 • Lugejaks registreerinule väljastatakse elektrooniline lugejapilet. ID-kaardi olemasolul kehtib see lugejapiletina. Raamatuid laenutatakse vaid nende dokumentide esitamisel.
 • Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks. Lugemissaalist laenutatakse teavikuid koju 7 kalendripäevaks.
 • Lugejal on võimalus kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada ka telefonidel (485 5464, 533 38058) või e-posti info(at)raplakrk.ee teel maksimaalselt 5 korda, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.
 • Tagastamistähtaja möödumisel peab lugeja maksma viivist 0,05 € iga teaviku kohta päevas.
 • Elektronkataloogis RIKSWEB saab otsingut teha, reserveerida teavikuid ja pikendada.
 • Lugeja kohus on raamatuid hoida. Kaotatud või rikutud raamatu asendamine on fikseeritud raamatukogu kasutamise eeskirjas.
 • Lugeja avalduse alusel on võimalik isikuandmeid kustutada.

Tutvu Rapla Keskraamatukogu kasutamise eeskirjaga

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida meie raamatukogus puuduvaid väljaandeid Eesti teistest raamatukogudest. RVL tellimusi võtame vastu lugemissaalis (II korrus).
Teisest raamatukogust tellitud teavikute kasutamise tähtaja (tavaliselt 2-4 nädalat) ja tingimused määrab saatja-raamatukogu. Tellitud teaviku saabumisest teatame telefoni või e-posti teel. Saadetise tagastamise postikulud tasub lugeja vastavalt Eesti Posti hinnakirjadele. Juhul, kui RVL-i teel tellitud teavikust saadetakse koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.

Mida ei saa RVLi teenuse kaudu mujalt tellida:

 • teatmeteoseid, ainueksemplare, ajalehti, diplomi- ja kursusetöid;
 • elektroonilisi teavikuid.

RVL-i tellimusi vormistatakse lugemissaalis.
RVLi kaudu teavikute tellimise, laenutamise ja saatmise korra sätestab Raamatukogudevahelise laenutuse juhend (RT Lisa 1999, 41, 552).