Rapla muutuvas ajas. Pildistanud Ülo Lohk

Järgnevate fotode autoriks on Ülo Lohk, kes on enda kohta kirjutanud järgmist:

Olen sündinud 1957. aastal. Enamuse oma elust olen elanud Rapla lähistel Ülejõe külas. Kooliaastad mõõdusid Rapla Keskkoolis, mille lõpetasin 1975.

Huvi pildistamise vastu tekkis pärast keskkooli. Teadmised fotograafiast omandasin Tallinna 2.Tehnikakoolis 1977/78, mille järel töötasin ligi kaks aastat fotograafina. 1979 aastal astusin Tartu Riiklikku Ülikooli õigusteadust õppima ja fotode tegemine jäi mõnusaks huvitegevuseks.

1990ndate alguses hakkasid Eestis toimuma suured muutused, sealhulgas ka Rapla tänavapildis. Otsustasin jäädvustada tolleaegset tänavapilti ja hooneid, et hiljem oleks hea võrrelda aja jooksul toimunud muutusi. Olustikufotodel on see omadus,et nende väärtus tekib alles aastate pärast. Arvan, et nii on ka nende fotodega.

 Rapla elanikuna teen ka praegu kord aasta või paari järel Raplale fotoaparaadiga tiiru peale, et jäädvustada toimunud muutused. Fotograafiks ma end ei pea, kuid fotohuviliseks küll.

Need fotod annavad lühiülevaate Rapla tänavapildi muutustest viimase 20-25 aasta jooksul.”

Vaateid Rapla kesklinnast (Tallinna maantee 22/24 piirkonnast) enne, kui sinna 2007. aastal kerkis äri- ja büroohoone.

Karmani kaubamaja kerkimine Karmani kaubamaja omanik ja rajaja oli Enn Kasari. Hoone arhitektiks Katre Rajur. Kaubamaja avati 16. juunil 1999.

Rapla bussijaamad Rapla bussijaama uus hoone avati 21. mail 1999. Bussijaamaga ühes kompleksis on Hepa bensiinitankla. Hoone ehituse rahastajaks oli kütuseärimees Helmet Palm.

Rapla Hollywood (hollivuud) ehk Rapla kultuurikeskuseks planeeritud hoone linna südames. Hoone ajaloost: 1984. aastal valmis kultuurikeskuse hoone projekt. 1989. aastal algas ehitus. 1991. aastal liitus ehitusega Toivo Kurmet, kes lootis rajada suurejoonelise multimeediakeskuse. Sellest ka rahvasuus hoonele pandud nimi hollivuud või Hollywood. 1995 Kurmet pankrotistus, Rapla linnavalitsus palus pankrotihaldurit arvata pankrotivara hulgast välja 40% Hollywoodist ehk linnavalitsuse osa. 2001. aasta veebruaris otsustasid kultuuriministeeriumi, maavalitsuse ja linnavalitsuse esindajad hoone lammutada. Ehitise lammutamisega alustati  juunis 2002. Hoonest tühjaks jäänud kesklinna platsile on paigaldatud mälestuspink Toivo Kurmetile.

Rapla Konsum

Rapla Tarbijate Ühistu kauplus ehitati kesklinna Tallinna mnt äärde, riigimaja (haldushoone) kõrvale 2002. aasta kevadel (märtsi-juuni). Varem asusid platsil Rapla Tarbijate Ühistule kuulunud kaupluste- ja laohooned. Selle krundi koos peamaja ja kõrvalhoonetega ostis Rapla Kaubatarvitajate Ühisus juba 1912. aastal mõisnik von Lilienfeldi pärijatelt. Hooned teenisid ühistu kaubandust aastani 2001, mil hooned lammutati. Nurgakivi uuele Konsumi hoonele pandi 8. märtsil 2002. Kauplus avati ostjatele 24. juulil 2002.

Jaama kauplus Jaama kaupluse ajalugu algab 20. sajandi algupoolest – Rapla Tarvitajate Ühisusele kuulunud poemaja ehk kauplus nr. 2 avati 17. jaanuaril 1924.  Viimati A ja O nime kandnud kauplus lõpetas tegevuse 2015. aasta juunis, kui pood kolis E-Ehituskeskusega ühise katuse alla ning sai Konsumi keti kaupluseks.

Rapla raudteejaam Rapla raudteejaam rajati koos kitsarööpmelise Tallinna–Viljandi raudteeliiniga aastal 1900. Algselt kandis jaam nime Hermeti, ümbernimetamine Rapla jaamaks toimus 1922. aastal.

Rapla kivisild Rapla kivisild enne renoveerimist ja renoveerimistööde ajal 2009. aastal

Rapla teraviljaveski Kolmekorruseline telliskivist veski valmis Raplas  1937. aastal. Nõukogude perioodil töötas veski algul Rapla Kohaliku majanduse Kombinaadi juures, hiljem allus Keila Teraviljasaaduste Eksperimentaalkombinaadile (Keila TERKO) kui Rapla vastuvõtupunkt. Rahva seas oli tuntud kui kruubitehas, ka teraviljasalv, kruubiveski. Rapla veski oli Eestis ainuke odrakruubi, -tangu ja -jahu valmistaja, lisaks tehti ka Lõuna-Eesti tangu ja jõusööta. 1990. aasta detsembris loodi vastuvõtupunkti baasil riigiettevõte Rapla Viljasalv, mis läks pankrotti aastal 2001. Ülo Lohki erakogust pärinevad must-valged fotod on tehtud 1960ndate lõpus.

  Rapla vaateid aastaist 1997-2008

Vaateid Rapla alevist 1980ndatel

Fotod pärit diapositiividelt.

 

12. august 1988 Raplas: rahvarinde eestvõttel toimus suur rahvakoosolek Tammemäel. Koguneti haldushoone juurde platsile, kust rahvuslippude ja päevakohaste loosungitega rongkäik kulges edasi Tammemäele.

Rapla riigigümnaasiumi ehitus 2017-2018

Rapla ühisgümnaasiumi endine algklasside maja rekonstrueeriti ja tehti juurdeehitus. Hoone valmimiseks toimus 2016. aastal arhitektuurivõistlus, mille võitis Salto Arhitektuuribüroo OÜ ideelahendus märgusõnaga „Lainurk“ (autorid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helin Kukk, Andro Mänd ja Monica Knoll). Õppetöö uues Rapla Gümnaasiumis algas septembris 2018. Senised 2 gümnaasiumi muudeti põhikoolideks: Rapla Ühisgümnaasium Rapla Kesklinna Kooliks ja Rapla Vesiroosi Gümnaasium Rapla Vesiroosi Kooliks.