Erasmus+ projekt 2022

30.12.2019-29.12.2022 osales Rapla Keskraamatukogu Erasmus+ projektis “Raamatukogutöötajate pädevuse suurendamine täiskasvanuhariduse valdkonnas”.

Projekti eesmärgiks oli leida uusi viise ja innovaatilisi meetodeid täiskasvanuõppe toetamiseks raamatukogudes ning avastada uusi lähenemisviise elukestvale õppimisele, kaasata rohkem täiskasvanuid koolitustegevuste planeerimisse, motiveerida neid aktiivsemalt väljendama oma õpivajadusi, uurida erinevaid e-õppe võimalusi, kaasajastada raamatukogu kui elukestva õppe keskkonda.

Teadmiste ja kogemuste ammutamiseks osalesid 3 Rapla Keskraamatukogu töötajat ja 2 haruraamatukogude töötajat 3-päevasel õpirändel (25.-29.04.2022) Aarhusi raamatukogus Taanis. Toimus Aarhusi raamatukogu Dokk1 tutvustus koos töölõikude presetnatsioonidega ning haruraamatukogude tööga tutvumine. Teisel päeval toimus disainmõtlemise treening-koolitus, mis andis projektis osalejatele võimaluse arendada oma loovust probleemide lahendamisel ja näitas, kuidas on Aarhusi raamatukogus korraldatud üks teenusena välja pakutud täiskasvanutele suunatud õppepäev.

Õppevisiidi jooksul saadi ülevaade Aarhusi raamatukogu tegevusest täiskasvanuhariduse valdkonnas, avastati uusi e-õppe võimalusi ja IT-lahendusi raamatukogus, saadi juurde kogemusi täiskasvanud õppijate juhendamisel ja nende julgustamisel aktiivsemalt väljendada oma õpivajadusi. Lisaks parandas projekt kindlasti ka osalevate raamatukogutöötajate keeleoskust, julgust suhelda inglise keeles, enesehinnangut ja esinemisoskust. Õppereisi kokkuvõtvad artiklid ilmusid Raplamaa kohalikes ajalehtedes: Rapla Teataja ja Raplamaa Sõnumileht. Samuti Rapla Keskraamatukogu kodulehel, Facebooki lehel. Muljeid jagati Rapla Keskraamatukogu personalile ja teistele Raplamaa raamatukogu töötajatele suveseminaril.

Tutvu 25.-29. aprillil 2022. a toimunud õpirände kokkuvõttega SIIN.