Näituse “Et rada ei rohtuks” avamine 2. oktoobril

Näituse autor, jutuvestja Piret Päär rääkis kohaletulnutele lugude saamislugusid. Ta rääkis, kui oluline oli vanasti lugude jutustamine ning et ka tänapäeva maailmas võiks seda rohkem teha. See looks tihedamad sidemed põlvkondade vahel.

Näitus jääb avatuks oktoobri lõpuni.