Parim maaraamatukoguhoidja 2016

Parim maaraamatukoguhoidja 2016

  1. aasta Raplamaa parim raamatukoguhoidja on Meili Andreller.

Seitse aastat tagasi asus ta tööle Kivi-Vigala raamatukogus raamatukoguhoidjana ja jõudis kiiresti arusaamisele, et seda tööd ilma erialase hariduseta teha ei saa. Meili asus õppima Tallinna Ülikooli infoteaduste erialale, mille lõpetas eelmisel aastal. Koolist saadud suhtlemispsühholoogia-, teenindus- ja informaatikaalased teadmised on aidanud igapäevatööd teha paremini. Meili leiab, et kõik õpitu on kasuks tulnud ja saadud oskused on vajalikud absoluutselt iga päev. Sellest aastast tuli loogilise järjena haridustee jätkamine Tallinna Ülikooli magistratuuris. Raamatukoguhoidja Meili Andrelleri osalemine elukestvas õppes on elavaks eeskujuks kogukonnale.

Alates 2014. aastast töötab Meili Andreller Kivi-Vigala Raamatukogu direktorina. Alustatud on raamatukogu laiendamis- ja renoveerimisprogrammiga. Meili on energiline ja täis teotahet luua raamatukogust kogukondlik keskus, mis oleks inimestele abiks nii info otsimisel kui tehnoloogia kasutamisel ja kujundaks lugemisharjumusi ning toetaks elukestvat õpet.

Erilist huvi tunneb Meili ajaloo ja pärimuskultuuri vastu. Juba aastaid korraldatakse Vigalas tema osalusel koduloolisi kokkusaamisi ja esitletakse uusi kodukandi kirjutisi. Meili on kirglik kunstihuviline ja tubli mesinik.

Kolleeg Mai iseloomustab teda nii:” Meili on suurepärane suhtleja ja kuulaja, järjekindel kõigis ettevõtmistes, alati sõbralik ja laia silmaringiga inimene, kellele võib alati kindel olla”.

Kolleeg Ede Talistu ütleb Meili kiituseks, et ta on väga hea koostööpartner, kellega saab arutada kõiki tööalaseid probleeme ja leida neile lahendusi.

Meili on teinud väga head tööd ja on oma õpingutega eeskujuks nii kolleegidele kui ka kohalikule kogukonnale.