Parim maaraamatukoguhoidja 2015

Parim maaraamatukoguhoidja 2015

Ede Talistu
  1. aasta Raplamaa parim raamatukoguhoidja on Ede Talistu.

Aasta tegu, mille eest Ede väärib tunnustamist on Rapla maakonna raamatukogude suvelugemisprogrammi „Suveraamat 2015“ juhtimine. 2014. aastal edukalt käivitunud maakondlik projekt lastele jätkus sel aastal uute ettevõtmiste ja ideedega. Projektijuhina tuli Edel kirjutada rahataotlusi, organiseerida ja kooskõlastada tegevusi, korraldada üritusi. Ede on sellega suurepäraselt hakkama saanud, seda näitab osalejate arvu kasv. Kolleegid hindavad Ede koostöövõimet, initsiatiivikust, korrektsust.

Alates 2012. aastast töötab Ede Talistu Märjamaa Valla Raamatukogu direktorina. Ede tööle asudes oli Märjamaa vald algatanud raamatukoguvõrgu reorganiseerimise, mille tulemusena moodustus Märjamaa Valla Keskraamatukogu ja kuue külaraamatukogu tegevus iseseisvate asutustena lõpetati. Struktuurimuutus oli raamatukogutöötajatele pingeid ja muresid tekitav. Samal ajal tuli korraldada tööd valla keskraamatukogu uues hoones. Kolme aasta jooksul on Ede Talistu kasvanud võimekaks juhiks. Tema töö tulemuseks on hästi toimiv raamatukoguvõrk ja lugejasõbralik keskkond Märjamaa valla raamatukogudes. Oma kogemusi on Ede Talistu jaganud kolleegidele üle Eesti.

Milline on Ede juhina? Tagasihoidlik ja rahulik, kuulab teisi, mõistab muresid. Oskab ja peab vajalikuks oma mõtteid alluvatega jagada, oskab avatult ja sõbralikult suhelda. Hindab ausust ja peab lugu oma töötajatest.

Kodukohas Purkus on Ede tuntud kui aktiivne Purku küla-ja kultuurielu eestvedaja, osaleb MTÜ Purculi ettevõtmistes.

Ede on abikaasa, ema ja vanaema. Ta on väärtustanud raamatukoguhoidja ametit ka oma peres. Ede tütar on valinud sama elukutse.