Parim maaraamatukoguhoidja 2008

Parim maaraamatukoguhoidja 2008

Mai Sipelgas Raplamaa “Aasta maaraamatukoguhoidja” 2008. aastal on Mai Sipelgas.

Mai Sipelgas on kõrgharidusega raamatukoguhoidja ja töötab 1960 aastast Vigala valla Kivi-Vigala raamatukogus. Mai Sipelga töö laste ja noortega väärib käesoleval aastal tunnustamist ja tähelepanu.

Mai on üks vähestest raamatukogutöötajatest, kes võis tõdeda: „Rõõm on sellest, et laste lugemus pole viimasel aastal märkimisväärselt vähenenud. Tähelepanu keskmes on töö lastega ja seda koostöös kooliga. Selle tulemuseks on õpilaste huvi suurenemine just eesti kirjanike laste-ja noorsooraamatute vastu.” Mai on kasvatanud Kivi-Vigala lastes harjumust käia raamatukogus ja lugeda. Lasteaialapsed tunnevad teda kui suurepärast jutuvestjat, kes teab palju muinasjutte, põnevaid lugusid, mida ta väga köitvalt oskab edasi anda Kivi-Vigala põhikooli õpetajad ja õpilased hindavad koostööd Maiga, sest ta on oma kogu komplekteerimisel arvestanud kooli vajadustega. Raamatukogutunnid on kooli õppekavas leidnud kindla koha.

Raamatukoguhoidjana peab ta enda missiooniks kanda hoolt eesti keele säilimise ja kestmajäämise eest. Kivi-Vigala lapsed on innukalt osalemas mitmesugustel kirjanduslikel ettevõtmistel nii ise luues kui kirjanike loodut interpreteerides. Traditsiooniks on saanud emakeele päeva tähistamine, kirjanduslikud väljasõidud, luulehuviliste kokkusaamised raamatukogus.

„Koostöös on edasiviiv jõud” see on üks Mai põhimõtetest, millest ta on lähtunud. Mai Sipelga tegevus on leidnud aastate jooksul Raplamaal tunnustamist: 1986 aastal sai ta “Raamatukogutöötaja teenetemedali”, 2000.aastal nimetati “Raplamaa parimaks kultuuritöötajaks”, 2001 aastal pälvis Raplamaa Aasta Naise tiitli. 2006 aastal oli ta konkursi “Ma ise ilutegija…” nominent. Lugemine, muusika ja reisimine on Mai huvialad. Põlise maanaisena askeldab ta meelsasti aias. Tema töö ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud ja kaasa aidanud raamatukogunduse arengule kohalikul ja maakondlikul tasandil.