Parim maaraamatukoguhoidja 2007

Parim maaraamatukoguhoidja 2007

Tiina Linamägi Raplamaa “Aasta maaraamatukoguhoidja” 2007. aastal on Tiina Linamägi.

Kehtna valla Ingliste raamatukogu juhataja Tiina Linamägi on lõpetanud Viljandi Kultuurikooli ja töötab alates 1989. aastast Ingliste raamatukogus.

Käesoleva aasta töötulemuste eest väärib tunnustamist ja tänu  Tiina Linamägi tegevus raamatukogu juhatajana ja külaelu organiseerijana, edendajana ja korraldajana. Ettepanek tunnustuse saamiseks tuli Kehtna Vallavalitsuselt, Rapla Keskraamatukogult ja maakonna raamatukogutöötajatelt.

Olles Ingliste külaaktiivi ja MTÜ Ingliste Arendusseltsi liige on ta aidanud oma kohapealse tegevusega kaasa külaelu arengule. Nii valmis 2007 aastal Inglistet tutvustav voldik, mille koostajaks oli Tiina. Tiina on olnud külapäevade, koristustalgute, rahvakalendri tähtpäevade tähistamiste, mitmesuguste ühisettevõtmiste üks initsiaator ja peakorraldaja. Tähelepanuväärseks sündmuseks sellel aastal kujunes ühise kätetööna valminud Ingliste silla avamine. Praegu on päevakorral Ingliste noored ja nende vaba aja sisustamise probleemid.

Oma raamatukogust on Tiina nappide võimaluste juures kujundanud stiilse ja hea auraga raamatukogu. Väike ja hubane raamatukogu on populaarne koosviibimiskoht ja külaelu keskpunkt. Inimesena on Tiina särav, laia silmaringiga ja tõeline kodukoha patrioot.

Oma aktiivse tegevusega on ta kõrgel hoidnud raamatukoguhoidja ametiau ja andnud panuse raamatukoguhoidja kutse populariseerimisele.