Parim maaraamatukoguhoidja 2004

Parim maaraamatukoguhoidja 2004

Rapla maakonna parim maaraamatukoguhoidja aastal 2004 on Mariina Madisson.

Palju aastaid hoiab Kehtna valla Lelle inimeste vaimuvara kunstnikuhingega raamatukoguhoidja Mariina Madisson. Mariinasse on koondunud kõik üksinda töötavale raamatukoguhoidjale vajalikud omadused – täpsus ja korrektsus, loovus, õppimisvõime, oskus ja julgus võtta iseseisvalt vastu otsuseid.

Mariina on aastate jooksul lagunenud ja räsitud välimusega majja Lelle alevikus teinud oma raamatukogule ruumid, mis on hubased ja kodused. Ta lahendab vaikse järjekindlusega ületamatutena näivad probleemid. 2004 aasta oli talle eriti töörohke, sest raamatukogu eelarvesse oli planeeritud väike remondiraha ja see nõudis otstarbekat ja läbimõeldut kasutamist. Mariina sai sellega suurepäraselt hakkama – tulemuseks on huvitavad ja isikupärased ruumid.

Meil Raplmaal on juba aastaid tavaks tunnustada jõulude ajal usinamaid töötajaid nn.“päkapikutiitliga”. Nii on Mariina pälvinud “tubli päkapiku” ja “poliitikapäkapiku” austava nimetuse, sest on Kehtna valla vallavolikogu liige.

Keskkogu komplekteerijad tõstavad esile ja imetlevad Lelle raamatukogu juhataja oskust komplekteerida raamatukogu kogu tasakaalustatult ja läbimõeldult nii sisuliselt kui rahaliselt. Teades ja tundes Mariina õpi-ja töövõimet võib kindel olla, et 2005 aastal rakendub raamatukogus täies mahus tööle tarkvara Urram.

Mariina on tarmukas, laia silmaringiga ja suure töövõimega inimene. Ta orienteerub hästi kirjanduses ja on maakonna mälumängu võistkonna tugisammas.

Jõudu ja edu Sulle Mariina kõigis ettevõtmistes!

Pikem iseloomustus

Mariina Madisson töötab Kehtna valla Lelle raamatukogu juhatajana 1984 aastast. Hariduselt on Mariina Viljandi Kultuurikooli lõpetanud raamatukoguhoidja. Mariina on algatusvõimeline ja aktiivne inimene, kes peab oluliseks raamatukogu ja paikkonna arengut. Kehtna valla vallavolikogu liikmena on ta andnud omapoolse panuse lahendamaks valla raamatukogude ja kogukonna ees seisvaid küsimusi ja probleeme. Kolleegid hindavad Mariina juures kõrgelt tema kutse- ja erialaseid teadmisi, samuti koostöövõimet.

Lelle raamatukogu on töökorraldusest on teistel maakonna raamatukogudel nii mõndagi õppida – alati korras ja läbimõeldult paigutatud kogu, korrektne dokumentatsioon, heal tasemel lugejateenindus. Mariina tunneb hästi oma piirkonna elanikke, nende vajadusi ja soove ning on oma raamatukogusse komplekteerinud kogu, millel on püsiväärtus ja kasutajaskond. Oma rahulikul ja vaiksel moel leiab ta igale lugejale vajaliku raamatu, vastab küsimustele ja saab osa nende rõõmudest ja muredest. Mariina Madisson on raamatukoguhoidja, kelle töö on tulemus on avalikkusele nähtav – hästi toimiv, kaasaegne ja lugejasõbralik raamatukogu.