Parim maaraamatukoguhoidja 2011

Parim maaraamatukoguhoidja 2011

Ilme Säde Rapla maakonna “Aasta maaraamatukoguhoidja” on Käru valla Käru raamatukogu juhataja Ilme Säde.

Ilme Säde töötab Kärus 1999. aastast. Viis aastat tagasi alustas ta õpinguid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ja 2011 aastal, viiekümne viie aastasena lõpetas raamatukogunduse ja infokorralduse eriala. Lõputöö teemal ”Raamatukogu tulemusjuhtimine” on aktuaalne ning omab praktilist väärtust. Eesti raamatukogundus on saanud juurde kõrgharidusega raamatukoguhoidja, kes on laia silmaringiga aktiivne inimene.

Käru vald annab oma raamatukogule teavikute ostmiseks Raplamaal kõige rohkem raha. Raamatukogu maine kogukonnas on kõrge ja siin on kindlasti oma osa volikogu liikmel Ilme Sädel. Olles volikogus on ta andnud omapoolse panuse lahendamaks vallarahva probleeme.

Käru raamatukogu tööst ja toimetustest saab ülevaate, kui vaadata raamatukogu ajaveebi http://karuraamat.blogspot.com/ Ilme on alati kursis uute IT rakendustega ja kasutab neid töös.

Ilme Säde on suurepärane näide tänapäeva eesti raamatukoguhoidjast, kes nägi ja tunnetas oma ametiala kiiret arengut ja muutumist ajas. Selleks, et tulla edukalt toime tööülesannetega, on ta pidanud vajalikuks õppimist ja enesetäiendamist.

Väikese riigi tõeliseks väärtuseks on hea ametialase ettevalmistusega Ilme Säde taolised ”sädeinimesed”. Ilme Säde nimetamine ”Aasta maaraamatukoguhoidjaks” innustab ja julgustab raamatukoguhoidjaid alustama või jätkama oma haridusteed.