Kodulooõhtu 24. novembril

Raamatukogu XII kodulooõhtu külaliseks oli Fred Puss – perekonnanimede ja perekonnalugude uurimise tõeline asjatundja. Kuulajad said teada palju huvitavat perenimedest, nende panekust ja ajas muutumisest nii Euroopas, Eestis kui Raplamaal. Fred leidis aega vastata kõikidele küsimustele ja huvitus ka siinsete perenimede lugudest.

Tutvuda sai ka uute Raplamaad puudutavate väljaannetega.