Tööd alustas Raplamaa Mälukeskus

Aprillikuu alguses alustas Rapla Keskraamatukogus tööd Raplamaa Mälukeskus.

Raplamaa Mälukeskus on võrgustikupõhine koostoime maakonna mäluvara jäädvustamiseks, kättesaadavaks tegemiseks ja säilitamiseks. Mälukeskuse koostöö- ja infovõrgustikku kuuluvad väga eripalgelised mäluvara hoidjad: raamatukogud, muuseumid, avalikud ja erasektori organisatsioonid, eraisikud.

Peale vastava sisseseade hankimise hakatakse mälukeskuses digiteerima Raplamaa ajalugu, kodulugu, maakonnas toimunud sündmuseid, maakonnaga seotud isikuid ja asutusi jms kajastavaid materjale. Eeskätt keskendutakse paberkandjal dokumentidele ja fotodele ning esmaseks prioriteediks on hetkel hävimisohus materjalid. Ajalooliselt väärtuslike materjalide kogumise, hindamise, digiteerimise, hoiustamise, säilitamise ja eksponeerimise põhimõtted tulenevad mälukeskuse võrgustiku omavahelistest kokkulepetest, mälukeskuse toimemudeli aitab välja töötada ettevõte Creativity Lab OÜ.

Mälukeskuse tegemiste vedamiseks alustas aprillis tööd mälukeskuse spetsialist Jaana Tõnisson, kes on oma eelnevas töökohas Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus tugevalt kokku puutunud nii digiteerimise kui ka asjaajamise, kommunikatsiooni ja andmehaldusega.

Raplamaa Mälukeskuse ideed on mõlgutatud erinevates ringkondades juba paarkümmend aastat, nüüd sai see Raplamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel uue hoo sisse. Koostöös Rapla Vallavalitsusega esitati Riigi Tugiteenuste Keskusele projektitaotlus ning mälukeskuse käimalükkamist otsustas riik finantseerida 60 881 euroga meetme ”Maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeede” kaudu. Mälukeskuse toimimist rahastatakse edaspidi Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla valdade eelarvetest.

Kontakt: Jaana Tõnisson          malukeskus@raplakrk.ee