Ülo Vooglaiu raamatuesitlus

21. veebruaril esitleti Ülo Vooglaiu vastvalminud teost „Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale“.

Ülo Vooglaid rõhutas, et see raamat ei ole õpik vaid on suunatud ise mõtlevale vastutustundlikule inimesele. Raamatus arutletakse kuidas erinevates olukordades teha õigeid valikuid, kuidas sünnivad otsused. Heade otsuste tegemiseks on vaja häid otsustajaid, võimekust näha ette ohte ja tuleviku võimalusi, näha süsteemi tervikuna.

Raamatu sünniloost rääkisid kolleegiumi esindaja Indrek Paal ja toimetaja Viio Aitsam, õhtut modereeris Kohila vallavanem Heiki Epner.

Autogrammiga raamatut saab raamatukogust laenutada ja osta!