NÄITUS – Mina näen nii

Rapla Keskraamatukogu saalis oli üleval näitus Eesti autorite laste– ja noorteraamatute illustratsioonide konkursi „Mina näen nii” parimatest töödest.

Rapla Keskraamatukogu korraldas 9 – 26 aastastele lastele ja noortele raamatuillustratsioonide konkursi, mis on pühendatud laste- ja noortekultuuri aastale „ Mina ka!” Lapsed ja noored lugesid ning illustreerisid Rapla Keskraamatukogu poolt valitud raamatuid. Illustratsioone võis teha vabalt valitud tehnikas ja tööd tuli esitada A3 formaadis. Illustratsioone esitati 1. aprillist kuni 15. maini.
Konkursile laekus kogu maakonnast 77 tööd, millest 31 parimat valiti välja näitusele. Konkursil osalesid noored kunstnikud Raplast, Kohilast, Kehtna vallast ja Märjamaalt. Eriti usinalt võtsid osa Kehtna Kunstide Kooli ja Märjamaa Gümnaasiumi õpilased. Iga lapse töö taga on enamasti väga hea ja inspireeriv õpetaja. Siinjuures soovimegi tänada kõiki juhendajaid, kes innustasid noori kunstnikke lugema ja illustreerima.

Konkurss toimus kolmes vanuserühmas: 9 – 12, 13-16 ja 17 – 26.

Näitus on avatud juunis ja juulis 2017.

Näiteid laste töödest.