Õige aeg on õppida!

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andrase eestvedamisel toimub raamatukogudes 16.05-04.06 teavituskampaaniat  Õige aeg on õppida!, kus antakse  täiskasvanutele teavet erinevate õpivõimaluste kohta.

Kõik huvilised on oodatud täiskasvanute õppimisalast teavet saama järgmistel sündmustel:

1.juuni – Lastekaitse päev, Tallinna Lennusadam

3.juuni – Narva Linna päevad, Narva linnus

4.juuni – Narva Linna päevad, Joaoru promenaad

27.august – Lasnamäe päev, Tallinna Lauluväljak


Erinevaid linke, kust leiab infot õppimisvõimaluste või enesetäiendamise kohta.

KARJÄÄRINÕUSTAMINE

Töötukassa karjäärinõustamine

Minukarjaar.ee

Rajaleidja keskused

HARIDUS

Täiskasavnute gümnaasiumid

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium

Haridus- ja Teadusministeerium – keskharidusest

Teisel Ringil Targaks (TERITA), TERITA kaart

Kutseharidus

Innove.ee – kutseharidusest

Teatmik „Abiks otsustajale“  – Kutseõppevõimalused 2016/2017

Erivajadustega inimeste kutseõppe toetamine

Kehtna Kutsehariduskeskus

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

Kõrgharidus

Haridus- ja Teadusministeerium – üldinfo ja koolide nimekiri

Eesti Hariduse Infosüsteem – õppekavade loetelu

Taustinformatsioon kvalifikatsioonide vastavusest – varasemate kvalifikatsioonide vastavus tänase haridussüsteemi kvalifikatsioonidele
Täienduskoolitus

Haridus- ja Teadusministeerium – täienduskoolitus

Haridus- ja Teadusministeerium – tasuta kursused

www.vabaharidus.ee

www.tark.ee

koolitused.ee

VÕTA

Innove.ee – VÕTA kutseõppes

Tudengiveeb.ee  – VÕTA kõrghariduses

Õppepuhkus ja tulumaksutagastus

Haridus ja Teadusministeerium –  Õppepuhkus ja koolituse rahastamine