Rapla valla kaasav eelarve 2017

Kaasava eelarve rahvahääletus toimub vahemikus 10. märts kell 8.00 kuni 20. märts kell 17.00.

Rapla valla elanikud saavad kolmandat aastat pakkuda välja ideid ning seejärel hääletades otsustada, mille jaoks nad sooviksid kasutada kuni 30 000 eurot valla eelarvest.

Sel aastal laekus üheksa ideed, mille kokkuvõtted on toodud alljärgnevalt:

1. Rapla Perekeskus – terve pere keskus

2. Lauatenniselauad värskes õhus

3. Välijõusaalid / virgestusalad Rapla valda

4. Rapla Raadio kõlama

5. Rapla rattapargi loomine

6. Rapla multifunktsionaalne miniväljak

7. Rapla discgolfi kaardile

8. Uusküla tervisepargi arendus

9. Vesiroosi tiigi ujumiskoht

Soovijatel oli võimalus nende kohta seal samas arvamust avaldada.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 30. jaanuari 2017 seisuga Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, Rapla Keskraamatukogus ja haruraamatukogudes Alus, Hagudis, Kodilas ning Rapla Keskraamatukogu Kuusiku välisteeninduspunktis. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.