Tag Archives: Raamatuesitlus

Raamatu “Nekrut läheb sõtta” esitlus

6. märtsil 2019 toimus meie majas raamatu “Nekrut läheb sõtta. Kustas Riedebachi päevikud 1897–1917” esitlus. Kõnelesid Sirje Endre, kes raamatu välja andmisel abiks oli ning koostaja Jüri Randjärv. Rohkearvulise publiku seas oli hulk Kustas Riedebachi järeltulijaid ning sugulasi.

Ülo Vooglaiu raamatuesitlus

21. veebruaril esitleti Ülo Vooglaiu vastvalminud teost „Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale“.

Ülo Vooglaid rõhutas, et see raamat ei ole õpik vaid on suunatud ise mõtlevale vastutustundlikule inimesele. Raamatus arutletakse kuidas erinevates olukordades teha õigeid valikuid, kuidas sünnivad otsused. Heade otsuste tegemiseks on vaja häid otsustajaid, võimekust näha ette ohte ja tuleviku võimalusi, näha süsteemi tervikuna.

Raamatu sünniloost rääkisid kolleegiumi esindaja Indrek Paal ja toimetaja Viio Aitsam, õhtut modereeris Kohila vallavanem Heiki Epner.

Autogrammiga raamatut saab raamatukogust laenutada ja osta!

Raamatu “Murdeajastu” esitlus – 20. veebruaril 2019

20.veebruaril käis raamatukogus tutvustamas oma raamatut “Murdeajastu” Marko Mihkelson. Oli hariv ja mõtlemapanev kohtumine. Me võtame oma väikese riigi iseseisvust juba väga iseenesestmõistatavana, kuid kas mõtleme, kui kergesti võivad maailmapoliitilised aga ka klimaatilised sündmused seda olukorda muuta.

Pildistas Doris Lisett Rudnevs

 

Marko Mihkelsoni raamatu esitlus

Marko Mihkelson esitleb oma raamatut “Murdeajastu”

Minu Ministeeriumid – Marko Pomerants

Rapla Keskraamatukogus käis oma raamatut “Minu ministeeriumid” tutvustamas Marko Pomerants. Olles pidanud nii sotsiaal-, sise- kui ka keskkonnaministri ametit, on tema raamatusse saanud hulgaliselt värvikaid seiku ministritööst. Konkreetselt ja humoorikalt rääkis ta kohtumisel raamatu saamise lugu ja tutvustas selle sisu.