Tag Archives: Raamatuesitlus

Arno Paveli reisimuljed

Vapper ja ettevõtlik Arno Pavel on käinud oma vana villisega Venemaal, Ukrainas, Karjalas jm, kirjutanud sellest raamatuid ja käis neid 3. mail meie lugejatele tutvustamas. Põnevad lood olid!

Arno Pavelilt on ilmunud raamatud “UAZikuga Venemaal” ning viimane “Uazikuga Ukrainat avastamas”

Edu Arnole järgnevateks seiklusteks ja Armarile raamatute väljaandmiseks!

Tunne Kelami raamatu esitlus 24. apr 2019

Tunne Kelam kõneles oma raamatu “Isamaa tõde hoieldes” esitlusel enda poliitikasse tulekust, lähiajaloost, lähemalt ka kogumikku koondatud kõnedest. Õhtut juhtis Heiki Hepner

Raamatu “Hundihüüdja” esitlus

Reedel, 22.märtsil oli meil Mari Tammari raamatu “Hundihüüdja” esitlus. Mari oli osanud raamatukogu saali lihtsate vahenditega hoopis teistsuguseks ja hubaseks muuta. Ta rääkis raamatu valmimisloost, inspiratsiooni allikatest ja saamisest. Koos Markus Bachmanniga lugesid – etendasid nad lõike raamatust. Esitlus andis hea ülevaate raamatust ja loodame sellele suurt lugejahuvi!

Raamatu “Nekrut läheb sõtta” esitlus

6. märtsil 2019 toimus meie majas raamatu “Nekrut läheb sõtta. Kustas Riedebachi päevikud 1897–1917” esitlus. Kõnelesid Sirje Endre, kes raamatu välja andmisel abiks oli ning koostaja Jüri Randjärv. Rohkearvulise publiku seas oli hulk Kustas Riedebachi järeltulijaid ning sugulasi.

Ülo Vooglaiu raamatuesitlus

21. veebruaril esitleti Ülo Vooglaiu vastvalminud teost „Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale“.

Ülo Vooglaid rõhutas, et see raamat ei ole õpik vaid on suunatud ise mõtlevale vastutustundlikule inimesele. Raamatus arutletakse kuidas erinevates olukordades teha õigeid valikuid, kuidas sünnivad otsused. Heade otsuste tegemiseks on vaja häid otsustajaid, võimekust näha ette ohte ja tuleviku võimalusi, näha süsteemi tervikuna.

Raamatu sünniloost rääkisid kolleegiumi esindaja Indrek Paal ja toimetaja Viio Aitsam, õhtut modereeris Kohila vallavanem Heiki Epner.

Autogrammiga raamatut saab raamatukogust laenutada ja osta!