Lugemissaal

lugemissaal

Telefon: 489 4039
E-post: lugemissaal@raplakrk.ee

Lugemissaal asub raamatukogu II korrusel ning teenindab täiskasvanuid ja lapsi. Saalis on 28 lugejakohta ja 5 arvutit külastajatele.

Lugemissaalis on võimalik:

 • kohapeal kasutada teatmekogus olevat kirjandust ja lugeda perioodilisi väljaandeid. Lugemissaalis on üle saja nimetuse ajalehti-ajakirju;
 • laenutada koju ajakirju seitsmeks päevaks (v.a kõige uuem number);
 • laenutada koju seitsmeks päevaks muusika CD-sid ja filme autoriõiguse seaduse alusel;
 • tutvuda Rapla ja Raplamaaga seotud väljaannete ning kodulookartoteegiga;
 • tutvuda  Rapla vallavolikogu viimase viie aasta otsuste ja määrustega paberkandjal;
 • saada vastus teema- ja faktipäringutele;
 • teostada otsingut Eesti raamatukogudes kasutatavates e-kataloogides ja andmebaasides;
 • teha koopiaid ja skaneeringuid lugejale vajalikest materjalidest;
 • kuulata muusikat ja heliraamatuid auviste kogust;
 • vormistada RVL tellimust;
 • saada kasutajakoolitust teatmekogu, andmebaaside ja e-kataloogide kasutamiseks;
 • tasuta kasutada arvuteid, mis on varustatud ID-kaardi lugejate ja kõrvaklappidega. Vaata ka arvuti kasutamise eeskirja.
 • töötada isikliku arvutiga, kasutades WiFi võrku.

Lugemissaalis asub Piletimaailma müügipunkt. Piletite eest saab maksta  nii sularahas kui kaardiga.

Lugemissaalis on võimalik kasutada graafikalauda Wacom Intuos Pro M. Graafikalaud võimaldab arvutiga teha sarnaseid jooniseid nagu paberi ja pliiatsiga.