Lugemissaal

lugemissaal

Telefon: 489 4039
E-post: lugemissaal@raplakrk.ee

Lugemissaal asub raamatukogu II korrusel ning teenindab täiskasvanuid ja lapsi. Saalis on 28 lugejakohta ja 5 arvutit külastajatele.

Lugemissaalis on võimalik:

 • kohapeal kasutada teatmekogus olevat kirjandust ja lugeda perioodilisi väljaandeid. Lugemissaalis on üle saja nimetuse ajalehti-ajakirju;
 • laenutada koju ajakirju seitsmeks päevaks (v.a kõige uuem number);
 • laenutada koju seitsmeks päevaks muusika CD-sid ja filme autoriõiguse seaduse alusel;
 • tutvuda Rapla ja Raplamaaga seotud väljaannete ning kodulookartoteegiga;
 • tutvuda  Rapla vallavolikogu viimase viie aasta otsuste ja määrustega paberkandjal;
 • saada vastus teema- ja faktipäringutele;
 • teostada otsingut Eesti raamatukogudes kasutatavates e-kataloogides ja andmebaasides;
 • teha koopiaid lugejale vajalikest materjalidest.
 • kuulata muusikat ja heliraamatuid auviste kogust;
 • vormistada RVL tellimust;
 • saada kasutajakoolitust teatmekogu, andmebaaside ja e-kataloogide kasutamiseks;
 • tasuta kasutada arvuteid, mis on varustatud ID-kaardi lugejate ja kõrvaklappidega. Vaata ka arvuti kasutamise eeskirja.
 • töötada isikliku arvutiga, kasutades WiFi võrku.

 

Lugemissaalis on võimalik kasutada graafikalauda Wacom Intuos Pro M. Graafikalaud võimaldab arvutiga teha sarnaseid jooniseid nagu paberi ja pliiatsiga.