Lugejale

  • Lugejaks registreeritakse kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel.
  • Lugejaks registreerinule väljastatakse lugejapilet. ID-kaardi olemasolul kehtib see lugejapiletina. Raamatuid laenutatakse vaid nende dokumentide esitamisel.
  • Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 29 päevaks korraga kuni 6 raamatut teaduskirjandusest, ilukirjanduse osas piiranguid pole.
  • Lugejal on võimalus kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada ka telefonidel (485 5464, 533 38058) või e-posti info(at)raplakrk.ee teel maksimaalselt 5 korda, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.
  • Tagastamistähtaja möödumisel peab lugeja maksma viivist (0,05 €  teaviku kohta iga viivitatud päeva eest).
  • Elektronkataloogis RIKSWEB saab otsingut teha, reserveerida teavikuid ja pikendada.
  • Lugeja kohus on raamatuid hoida. Kaotatud või rikutud raamatu asendamine on fikseeritud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

Vaata ka Rapla Keskraamatukogu kasutamise eeskirja