Artur Vader, ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees -eksliibris, 1972 veebr