Endel Polma, Kohila sovhoosi direktor- eksliibris, 1977 märts