Raplamaa kirjarahvas 2

Valiknimestik hõlmab ilukirjanduse, kirjandusloo ja folkloristikaga tegelenud (tegelevaid) inimesi, kelle elu, tegevus või looming on seotud Raplamaaga. Tegemist on 2000. aastal trükis ilmunud nimestiku „Raplamaa kirjamehi“ täiendatud variandiga, mis sai kokku pandud 2013. aastal. Biograafilistes lühiandmetes on toodud ära seos Rapla maakonnaga.

Nimestikus on esindatud ka Raplamaa tuntumad kodu-uurijad. Valiku tegemisel on eelistatud koduloolasi, kelle tööd on eraldi raamatuna või kogumikus ilmunud. Nimestikku täiendatakse jooksvalt.

A – G                     H – K                   L – P                R – Ü

 

 Teisi Raplamaa kajastusi kirjanduses:

Matthias Johann Eisen.  Rapla ja Tallinna tondid. (1914)

Madis Kõiv „Suvi Pääbul ja kinnijooks Raplas“ (2009)

Autori mälestusi Raplast, kuhu ta sattus teismelisena  koos perega 1944. aasta suvel pagedes sõja eest – lk. 263-342.

Ado Köögardal „Väljasõidud Eestis : Keila kirikuõpetaja päevapilte ja reisimärkmeid 1924-1938“ (2009)

„Varbola teekond 30.05.1924“ lk. 7-11

„Raplas 14.12.1924“ lk. 33-35

Valve-Regina Liivar „Kodutütar läbi aja“ (2014) – autori lapsepõlvemälestused  Kädva külast, sealsest vanavanematele kuulunud  Raudsepa talust ja Kädva algkoolist lk. 9-12, 21-30.

Margit Mõistlik  „On raske vaikida ja laulda mul : Artur Alliksaare elust“ (2011) – Alliksaar Rapla raudteejaamas lk. 60-61.

Aavo Ürgsoo ( pseudonüüm Anti Ainik ) kirjeldab põgusalt Rapla lahingut 1941. aastal oma raamatus “Lend leeki. 2. raamat : üks moodne käekäik”( 1958, Toronto ) lk. 13-20.