Kodulooväljaanded 2011

Eesti kultuuriloo õppematerjal. I : Raplamaa / [kogumiku koostaja Mare Oja, teabetekstide koostajad ja tööülesannete autorid: Siri Põllu, Jüri Metssalu, Heli Heinaste ; teabetekstide toimetaja Mati Laur, tööülesannete toimetaja Mare Oja].- Tallinn : Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, 2011.- 107 lk. : ill.

Õpilastele suunatud trükis valmis ajalooõpetajate koostööprojektina, millesse kaasati ka kohalikke kodu-uurijaid, muuseumitöötajaid. Raamat on üles ehitatud kronoloogiliselt ja Eesti ajaloo ainekava periodiseeringu alusel. Trükis võiks huvi pakkuda ka laiemale lugejaskonnale, kellele Rapla maakonna aja- ning kultuurilugu huvi pakub.

Loodna kool 150 / [koostaja Maigi Novek].- Rapla : Seltsing Huugi, 2011.- 88 lk. : ill.

Raamat jaguneb kaheks: esimeses osas tutvustatakse Loodna kooli ajalugu ning teises pooles  saab lugeda Hubergide suguvõsa  lugusid.

 

Märjamaa Gümnaasium 2007-2011 / [toimetus: Rein Nikopensius … jt. ; eessõna: Andres Elmik].- Märjamaa : Märjamaa Gümnaasium, 2011.- 136 lk. : ill.

Kooli 65. sünnipäevaks koostatud trükisesse on koondatud viie viimase aasta olulisemad ettevõtmised, numbrid ja nimed, mis iseloomustavad koolielu, samuti mälestusi endistelt õpetajatelt ja õpilastelt.

 

Vana-Vigala külakroonika : jälg ajalukku .– Vana-Vigala : MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala, 2011.- 67 lk. : ill.

Mitmeosalisena planeeritud sarja esimesse ossa on koondatud olulisemad sündmused küla elust-olust ning asutustest.

Kulagina, Ester. Läbi aegade ja inimeste : mõtteretked Muinas-Varbolast kaasaja Rapla maile. 2/ Ester Kulagina ; [kujundus: Armar Paidla].- Kodila (Raplamaa) : Rajakaar, 2011.- 430 lk. : ill.

Ester Kulagina teises kogumikus „Läbi aegade ja inimeste“ on vaatluse all Varbola piirkonna aja- ning kultuurilugu.  Raamatu teine osa on pühendatud Rapla kihelkonnale. Kolmandas osas käsitleb autor  halduskorralduse probleeme Eestis.

Rapla Maakonna Spordiliit 20 / [Rapla Maakonna Spordiliit (Priit Karjane, Helle Kruus, Laine Rokk, Aivo Sildvee) ; fotod: Priit Karjane … jt.].- [Rapla] : Rajakaar, [2010].- 29 lk.

Kokkuvõte spordiliidu tegemistest 20 aasta jooksul. Ära toodud ka Raplamaa parimad sportlased 1992-2010.

 

Pedaja, Eva. Paul ja Jaan Rummo – tuntud kultuuri- ja kirjandustegelased Kalbu külastuurimistöö / koostaja Eva Pedaja.- [Rapla] : Kehtna : Alu Rahvaõpistu, 2007.- 20, [17] lehte : ill.

Alu Rahvaõpistu poolt korraldatud kursuste “Maaturism – Raplamaa kultuurilugu” ja “Raplamaa haridus- ja kultuurilugu” lõputöö käsitleb Rummode sugupuust pärit tuntud kultuuritegelaste elu ja loomingut ning nende mälestuse jäädvustamist kodukülas.

 

Raplamaa kunstikalender 2012

Kalender tutvustab 12 Raplamaaga seotud kunstnikku ning 2012. aastaks planeeritud kultuuriüritusi maakonnas. Kalendrit kaunistavad järgmiste kunstnike tööd: Ants Laikmaa, Kaido Ole, Kadri Alesmaa, Mauri Gross, Heiki Ernits, Marilyn Jesser, Meelis Luks,  Andres Sütevaka ( Mäekallas), Saima Randjärv, Kristel Luige, Raul Meel, Riin Pallon.

Jõgisalu, Harri. Märjamaalt Tallinna ja kaugemale: Mälestused II / Harri Jõgisalu ; [toimetanud Iti Vanamölder ; kujundanud Mari Ainso ; esikaane foto: Kalju Suur].- Tartu : Ilmamaa, 2011.- 295 lk.

Harri Jõgisalu teises  mälestusteraamatus saab lugeda elu- ja tööaastatest õpetajana Märjamaal ja konsultandina Kirjanike Liidus Tallinnas ning tema raamatute saamislugudest.

 

Aitsam, Mihkel. 1905. aasta revolutsioon ja selle ohvrid Eestis / Mihkel Aitsam ; [toimetanud Toomas Hiio ja Kistina Lepist ; järelsõna: Toomas Hiio ; ümbrise ja kaane kujundanud Mari Ainso].-  Tartu : Ilmamaa, 2011 .- 470, [1] lk., 64 l. ill.

Selle monograafia mõõtu uurimuse jaoks  kogus Vigalast pärit tuntud koduloo-uurija, ajaloolane ja prosaist Mihkel Aitsam (1877-1953)  materjali 42 aastat. Käsikiri valmis 1948 ja ootas trükis ilmumist 63 aastat. Kogu Eestit käsitlevast uurimusest leiab loomulikult materjali ka Raplamaa piirides toimunud mõisapõletamistest, -rüüstamistest ning järgnenud karistusoperatsioonidest.

 

Ingliste küla lugu / koostaja Tiit Uus ; [toimetaja Sirje Kiin ; kujundus: Armar Paidla].- [Rapla] : Rajakaar, 2011.- 176 lk. : ill.

Raamat annab ülevaate kuni 1970. aastateni eksisteerinud Ingliste küla taludest, külaelust, elanikest ja nende tegevusest. Ingliste küla maa-ala asub Käru valla kirdenurgas. Külas oli kõrghetkel 1930. aastatel  17 talu ca 200 elanikuga. Tänaseks on ta liidetud naaberkülaga ja kannab Lungu küla nime.

Karitsa küla ja mõisa lugu / [koostaja Kalev Kask ; kujundus: Beata Vessart].- Juuru : EELK Juuru Mihkli Kogudus, 2011.- 120 lk. : ill.

Rapla maakonna Kaiu valla lõunapoolseima küla sünni- ja arengulugu on jagatud kolme põhiossa: muistne Karitsa küla, Karitsa mõis ja Karitsa küla. Raamatusse on kogutud teated ürikutest-dokumentidest, raamatutest, mälestused, rohke foto- ja kaardimaterjal.

Harjumaa-Raplamaa : Kohila karstivaldkond. Kose. Kohila / MTÜ Pakri Looduskeskus ; koostanud H. Kink; toimetanud A. Raukas.- Tallinn : [Eesti] Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2011 .- 31 lk. : ill. .- Loodusmälestised ; 22.

Väljaandes tutvustatakse Harju lavamaa Kohila karstivaldkonna loodusmälestisi, arvukaid karstivorme.