Raplamaa kodulugu

Rapla Keskraamatukogu lugemissaalis (II korrusel) on võimalik:

kasutada koduloolist raamatufondi

lugeda maakonna ajalehte:

  • Raplamaa Sõnumid  aprill 2012 –
  • Nädaline  november 1992 – märts 2012
  • Valdade Nädalaleht, Nädalaring  jaanuar-oktoober 1992
  • Ühistöö 1952-1995
  • Raplamaa Nädalaleht  jaanuar-veebruar 1996
  • Nädal X  jaanuar-oktoober 1996

lugeda valdade infolehti:

Rapla Teataja 1990-
Juuru Valla Teataja 2004-2017
Sõnumik: Juuru valla infoleht 2000-2003
Järvakandi Kaja 1997-2017

KAI: Kohila Alevi Infoleht 1997-1999
Kohila 2000-
Kaiu 1997-2017
Käru Valla Leht 1997-2017
Märjamaa Nädalaleht 1995- 

Märjamaa valla infoleht 1997-2002
Raikküla Valla Leht 2002-2017
Valla Vaatleja: Kehtna valla ajaleht 2000-
Vigala Teataja 1998-1999
Vigala Sõnumid 2000-2017
EELK Rapla Maarja-Magdaleena Koguduse Leht 2001-

EELK Juuru Mihkli Koguduse Leht

lugeda Rapla vallavolikogu otsuseid ja määrusi 2015-2017

kasutada Raplamaa kodulooliste artiklite kartoteeki, mis on ülesehituselt temaatiline (loodus, kultuur, majandus, personaalia jne.). Kartoteek sisaldab artikleid alates 1960-ndatest (üksikuid artikleid ka 1950-ndatest) kuni aastani 2002.

Artiklid  alates aastast 2000  kajastuvad raamatukoguprogrammi Riks elektroonilises andmebaasis https://raplamaa.webriks.ee/   Andmebaasi täiendatakse jooksvalt.

Samad artiklid aastaist 2000-2014 on leitavad ka eelnevalt kasutusel olnud programmi URRAM elektroonilises andmebaasis aadressil http://www.lugeja.ee   või  http://www.kodulugu.ee/bibliographia

Otsingu alt tuleks valida artikliotsing.  Andmebaasis kajastuvad artiklid  põhiliselt maakonnalehest Nädaline, Raplamaa Sõnumid, valikuliselt vallalehtedest ja vabariiklikest ajalehtedest-ajakirjadest Raplamaa inimeste, asutuste, ettevõtmiste kohta.
Üle-eestilistes väljaannetes ilmunud Raplamaad puudutavad artikleid võib leida ka andmebaasis ISE.

Märksõna ning täisteksti otsingut saab teha portaalis DIGAR Eesti artiklid .