Kasulikud viited

Viiteid Rapla ja Raplamaa kohta

 

Kontaktisik: Kait Kaeval, e-post raplamaa@kulka.ee, tel. 53852454

 

Vaba juurdepääsuga andmebaasid, portaalid, e-väljaanded:

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas – registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked.

Eesti ajakirjanduse bibliograafia (20.saj. I pool) BIBIS – sisaldab artikleid vanemast perioodikast, koostajaks Arhiivraamatukogu.

ESTER – 17 Eesti suurema raamatukogu ühine e-kataloog, mis sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta.

DEA – Digiteeritud eesti ajakirjad. Valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.

DIGAR – Eesti Rahvusraamatukogu poolt koostatav digitaalne arhiiv.  DIGARist leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, graafikat ja postkaarte. Arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiaandmebaaside kaudu.

DIGARi Eesti artiklid – portaali eesmärk on koondada ühte keskkonda ja teha kättesaadavaks kõik läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt välja antud ja digiteeritud ajalehed. Täistekstiotsing.

EEVA – Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu, mis hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani.

ISE – Eesti artiklite andmebaas “Index Scriptorum Estoniae” – koostatud peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Enamus ajakirja- ja kogumikuartikleid on aastaist 1993-2016, alates 2017 valikuliselt. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.

ISIK – Eesti biograafiline andmebaas – Eesti biograafiline isiku- ja pseudonüümide andmebaas, koostajaks Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu.

Eesti Lastekirjanduse Keskus – kõik, mis puudutab Eesti lastekirjandust

Arkaadia- lasteluule andmebaas – andmebaas avab Eestis ilmunud luulekogusid, annab võimaluse leida luuletusi erinevatel teemadel, koostaja Tartu Linnaraamatukogu.

Muinasjutukas – muinasjuttude andmebaas, koostajaks Tartu Linnaraamatukogu.

Eesti rahvaluule andmebaasid – kogutud tekste eesti folkloorist. Andmed vanasõnade, kõnekäändude, mõistatuste, regilaulude, rahvakalendri tähtpäevade jms kohta.

Estonica – Eesti Instituudi koostatav entsüklopeedialaadne võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, majandusest jne.

E-varamu – Ühtse e-keskkonna eesmärk on kätte saadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse. E-varamu võimaldab Eestis oleva vaimuvara siduda üleeuroopalise raamatukoguga Europeana.

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) – õigusalaste artiklite biograafiline andmebaas, koostaja Eesti Rahvusraamatukogu.

Riigi Teataja – Eesti õigusaktide täistekstandmebaas.

Eesti filmi andmebaas – Elektrooniline rahvusfilmograafia s.t  informatsioon  filmide ja filmikroonikapalade kohta, mida Eesti filmiloojad  on saja aasta jooksul teinud.

Rahvatantsude andmebaas  – annab infot tantsu, muusika, helikandja ja audiovisuaalse teaviku kohta (autorid, seadjad, aastaarvud jne).

Eesti mänguasjade andmebaas  – Tartu Mänguasjamuuseumil valminud digiarhiiv, mis sisaldab infot Eestis toodetud mänguasjade kohta ja palju pilte vanadest tuttavatest lapsepõlvesõpradest.

Kehtna Raamatukogu e-kataloog RIKS

Eesti märksõnastik – märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite jm eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks. Sisaldab ingliskeelseid vasteid.

Keeleveeb – viited internetis leiduvatele eesti keele alastele ning võõrkeelsetele sõnaraamatutele.

Eesti Keele Instituudi keelenõuanne

Looduse leheküljed – koondab Internetis leiduvad eestikeelseid materjale mis puudutavad looduse uurimist, loodusharidust ja loodushoidu.

Tsitaadid – suurim eestikeelsete tsitaatide, aforismid, mõtteterade ja vanasõnade kogumik internetis.

Info Eesti ühistranspordi kohta

Eesti.ee – uks e-riiki

 

Portaalid

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal – koondab erinevaid katalooge ja andmebaase

VAU   – virtuaalne uurimissaal, mis koondab Eesti arhiivide andmebaase, muuhulgas sisaldab kasulikke viiteid suguvõsauurijaile.

Eesti muuseumide veebivärav – võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega.

Looduse leheküljed – eestikeelsed materjalid, mis puudutavad looduse uurimist, loodusharidust ja loodushoidu.

The European Library  – koondab Euroopa rahvusraamatukogude kodulehti ja katalooge.

Piiratud juurdepääsuga andmebaase:

EBSCO – Akadeemilistele institutsioonidele loodud universaalse temaatikaga täistekstandmebaas. Sisaldab artiklite täistekste sotsiaal-, humanitaarteaduse, äri ja meditsiini valdkondades. Sisaldab ligi 11 000 ajakirja, neist üle 7 000 on täistekstajakirjad. Andmebaas on kättesaadav raamatukogu vahendusel – kasutajatunnuse ja parooli saate Rapla Keskraamatukogu lugemissaalist.