RVL (raamatukogude vaheline laenutus)

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida meie raamatukogus puuduvaid raamatuid Eesti teistest raamatukogudest. RVL tellimusi võtame vastu lugemissaalis (II korrus).
Teisest raamatukogust tellitud teavikute kasutamise tähtaja (tavaliselt 2-4 nädalat) ja tingimused määrab saatja-raamatukogu. Tellitud teaviku saabumisest teatame telefoni või e-posti teel. Saadetise tagastamise postikulud tasub lugeja vastavalt Eesti Posti hinnakirjadele. Juhul, kui RVL-i teel tellitud teavikust saadetakse koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.

Mida ei saa RVLi teenuse kaudu mujalt tellida:

    • teatmeteoseid, ainueksemplare, ajalehti, diplomi- ja kursusetöid;
    • elektroonilisi teavikuid.

RVL-i tellimusi vormistatakse lugemissaalis.

RVLi kaudu teavikute tellimise, laenutamise ja saatmise korra sätestab Raamatukogudevahelise laenutuse juhend (RT Lisa 1999, 41, 552).