Kasutajakoolitus

Raamatukogu pakub järgmisi kasutajakoolituse võimalusi:

  • raamatukogu tutvustavad ekskursioonid;
  • raamatukogutunnid põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele teatmestu kasutamisest;
  • raamatukogutunnid soovitud teemal;
  • kirjanduse ja uudiskirjanduse ülevaated;
  • elektrooniliste andmebaaside kasutamise tutvustamine

Ekskursioonide, raamatukogutundide ja kirjandusülevaadete toimumise ajad ja tingimused palume eelnevalt kokku leppida kojulaenutuse või lugemissaali töötajatega. Olenevalt sellest, mis vanuseastmele üritust soovitakse võib kontakti võtta lasteteenindusega tel. 485 5464 võ lugemissaaliga tel. 489 4039.