Registreeri lugejaks

  • Lugejaks registreeritakse kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel. Registreerimisel täidab lugeja vormikohase registreerimise avalduse. Avalduse võid alla laadida ka SIIT ning täidetult raamatukogusse kaasa võtta. Kuni 18-aastaseks saamiseni täidavad registreerimislehe eelnevalt vanemad. Selle avalduse saab samuti osakonna laenutusletist või printida välja SIIT.
  • Lugejaks registreerinule väljastatakse elektrooniline lugejapilet. ID-kaardi olemasolul kehtib see lugejapiletina. Raamatuid laenutatakse vaid nende dokumentide esitamisel.
  • Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks. Lugemissaalist laenutatakse teavikuid koju 7 kalendripäevaks.
  • Lugejal on võimalus kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada ka telefonidel (485 5464, 533 38058) või e-posti info(at)raplakrk.ee teel maksimaalselt 5 korda, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.
  • Tagastamistähtaja möödumisel peab lugeja maksma viivist 0,05 € iga teaviku kohta päevas.
  • Elektronkataloogis RIKSWEB saab otsingut teha, reserveerida teavikuid ja pikendada.
  • Lugeja kohus on raamatuid hoida. Kaotatud või rikutud raamatu asendamine on fikseeritud raamatukogu kasutamise eeskirjas.
  • Lugeja avalduse alusel on võimalik isikuandmeid kustutada.

Tutvu Rapla Keskraamatukogu kasutamise eeskirjaga

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida meie raamatukogus puuduvaid väljaandeid Eesti teistest raamatukogudest. RVL tellimusi võtame vastu lugemissaalis (II korrus).
Teisest raamatukogust tellitud teavikute kasutamise tähtaja (tavaliselt 2-4 nädalat) ja tingimused määrab saatja-raamatukogu. Tellitud teaviku saabumisest teatame telefoni või e-posti teel. Saadetise tagastamise postikulud tasub lugeja vastavalt Eesti Posti hinnakirjadele. Juhul, kui RVL-i teel tellitud teavikust saadetakse koopiad, tasub lugeja koopiate hinna vastavalt RVL-raamatukogu poolt esitatud hinnakirjale.

Mida ei saa RVLi teenuse kaudu mujalt tellida:

  • teatmeteoseid, ainueksemplare, ajalehti, diplomi- ja kursusetöid;
  • elektroonilisi teavikuid.

RVL-i tellimusi vormistatakse lugemissaalis.
RVLi kaudu teavikute tellimise, laenutamise ja saatmise korra sätestab Raamatukogudevahelise laenutuse juhend (RT Lisa 1999, 41, 552).