Haljamaa – Künnapas

H

Haljamaa, Ants (1941) – tõlkija, toimetaja. Sündis Keavas.

Tõlkinud ilukirjandust soome keelest (peamiselt Antti Tuuri teoseid).

Ants Haljamaa tööd e-kataloogis

 

 

 

Heinsoo, Enn (5.11.1955) – kodu-uurija, muuseumitöötaja, vaimulik. Lõpetas Järvakandi Keskkooli 1974.  Järvakandi klaasimuuseumi rajaja ning esimene juhataja.

Koostanud kogumikud „ Klaas ja Järvakandi“ (2005); „Raplamaa kodu-uurijate päev Järvakandis 09.11.2001“ (2001)

Henn Heinsoo tööd e-kataloogis ESTER

 

Hindremäe, Aare (15.10.1963) – kodu-uurija, külaliikumise edendaja, talupidaja. Elab Inglistel.

Raamatu „Lau küla lugu” (2014) väljaandmise initsiaator ning kaasautor. Kogumiku “Ingliste sõnas ja pildis” (2018) koostaja.  Andnud välja ajalehte Krimmi Eestlased (2004- ). Raplamaa sündmuste videokroonikate tegija ning väljaandja.

A. Hindremäe tööd e-kataloogis ESTER

 

 

Hinrikus, Rutt, a-ni 1971 Põld (7.05.1946) – kirjandusteadlane ja kriitik. Sündis Vigalas pastori peres. Meenutusi oma lapsepõlvest jagab ajakirjas Keel ja Kirjandus 2021 nr 5, lk.438-439

Uurinud väliseesti proosakirjandust. On eestlaste eluloolise pärandi kogumise üks algatajaid ja eestvedajaid.

Rutt Hinrikuse tööd e-kataloogis ESTER

 

Idvand, Kalju (31.10.1956) – arhiivi- ja muuseumitöötaja. Elab Eidaperes. Lõpetas 1975 Pärnu-Jaagupi Keskkooli, õppis arhiivindust Moskva Riiklikus Ajaloo-Arhiivinduse Instituudis, kultuurilugu EELK Usuteaduste Instituudis. 1983-2003 oli Pärnu Maa-arhiivi juhataja, 2004-2009 Harju Maa-arhiivi Märjamaa filiaali juhataja. Alates 2010. aastast Sillaotsa Talumuuseumi juhataja.

Raamatu „Pärnu lühiajalugu” (2003) üks koostajatest. Tema artikleid on ilmunud Eesti Kodu-uurimise Seltsi väljaannetes. On olnud ajakirja Tuna toimetuse liige.

Kalju Idvandi tööd e-kataloogis ESTER

Ira, Silvi – elab Alus. Koos Lehte Lengiga avaldanud raamatud „Mida jutustab aegade aeg“ I (2001), „Looja lastes ja kõiksuses: mõttekilde laste joonistustelt“ (2006).

Silvi Ira teosed e-kataloogis ESTER

J

Jaaks, Piret (1980) – ajakirjanik. Sündis Kohilas, lõpetas 1998 Kohila Gümnaasiumi.

Avaldanud lühijutte kogumikes: „Nuga“ (Urdu 3, Tallinn, 2001), – „Lihalik“ (Emajõe kondor, 2002), – „Väike pornoraamat“ („Väike pornoraamat“, 2007) – „Puhtad pinnad“ (Tule, ma jutustan sulle loo, Tartu, Petrone Print, 2008). Kirjutanud näidendeid.

Lisa: http://drakadeemia.eu/?page_id=388

 

Jaaniste, Ene (1.04.1962) – töötanud Varbola koolis õpetajana. Elab Vaimõisas.

Avaldanud noorsooromaani „Elu on ilus“ (2009, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev noorsooromaanivõistlusel äramärgitud töö).

Jõgisalu, Harri (24.08.1922 – 18.09.2014) – kirjanik ja pedagoog. Töötas 1947-1978 Märjamaa Keskkoolis. Elas Märjamaal. Märjamaa valla aukodanik.

Avaldas hulgaliselt lasteraamatuid nt “Käopoja tänu” (1967), “Sass ja Jass (1968) ; mälestusteraamatud:”Valel poolel. Mälestuspilte Parahhino sõjavangilaagrist” (1998), „”Grand Marinast” Kadriorgu.” (2007), „Mälestused. II, Märjamaalt Tallinna ja kaugemale“ (2011). Koos Uno Kiisma, Jüri Kusmini ja Lembit Tihkaniga pani kokku koduloolise „Mu kodune Eestimaa: Läänemaa radadel“ (2009).

Harri Jõgisalu teosed e-kataloogis ESTER

Jõulu, Kaleph (15.11.1927 – 22.01.2014) – õpetaja, kodu-uurija, rahvapärimuse koguja. Sündis Raplas. Õppis 1936-47 Rapla Keskkoolis, 1947-49 töötas samas koolis ka õpetajana, 1949-51 õpetaja Kaiu koolis.

Oli aktiivne Eesti Rahva Muuseumi kirjasaatja. Avaldas arvukalt haridusteemalisi ning koduloolisi artikleid ajakirjanduses.

Varem ajakirjanduses ilmunud pikem artikkel„Kas sa Hans Tiismanni tunned?“ on avaldatud kogumikus „Rännud Raplamaa minevikku“ (2006). Koostas raamatu “Maailma 33333 rahvatarkust : (põhiliselt vanasõnad)” (2013).

 

Jäe, Aimar (1977) – harrastusluuletaja. Sündis Raplas. Õppis Kehtna tehnikumis. Avaldanud luulekogu „Ma ootan tuult“ (1998).

 

Jänes, Harri (4.11.1925 – 18.03.2011) – arstiteaduse populariseerija. Lõpetas Rapla Keskkooli 1945.

Andnud välja noortele ja täiskasvanuile suunatud hügieeniteemalisi raamatuid – “Hambaharja lugu”, “Poiss ja tüdruk”, „Hommikust hommikuni“ jt.

Harri Jänese teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Jürison, Jüri (28.06 1832-10.11.1899) – publitsist. Sündis Haimre vallas.

Reisikirjeldus „Eestimehhe teekond ümber mailma „Askoldi“ laewa peal“(1867-1869, uustrükk 1975) oli esimene eesti algupärane reisikiri.

K

Kaalep, Tiina (6.02.1964) – ajakirjanik, meediajuht. Sündis Vana-Vigalas õpetajate peres. Õppis Peru ja Kivi-Vigala 8-kl. koolis.

Marta Karu nime all avaldanud romaani „Umbes ülehomme“ (2008).

Tiina Kaalepi tööd e-kataloogis ESTER

 

Kalda, Madde (23.08.1903 – 6.04.1984) – prosaist. Sündis Hageri valla Põikma külas. Õppis Hageri vallakoolis ja Hageri Haridusseltsi koolis, mille lõpetas 1917. Töötas Kernu, Vao ja Kohila vallavalitsuses sekretäri abina, seejärel koduperenaine Väike-Maarjas, kus ka suri. 1978. aasta romaanivõistlusel märgiti ära tema käsikiri „Vigalast Siberimaale“, mis lühendatult ilmus raamatuna pealkirjaga „Seitse tähte taeva Sõelas“ (1981). Perekonnapärimusele rajaneva jutustuse tegevuskohtadeks on Velise, Päärdu, Konuvere, Hageri (keskmes Parkhofi väikemõis).

Kangur, Marje (1943-2005) – elas ja töötas Märjamaal.

Avaldas luulekogu „Tuulekandle helinad“ (2002).

Kannike, Kristjan (27.10.1978) – füüsik. Lõpetas Kohila Gümnaasiumi 1996.

Tõlkinud inglise keelest ilu- ja teaduskirjandust.

Kristjan Kannikese tööd e-kataloogis ESTER

Lisainfot

 

Karu, Marta vt. Kaalep, Tiina

Kasepalu, Alfred (21. III 1927 Koluvere vald) – põllumajandusteadlane ja kodu-uurija.

Õppis Leevre ja Maidla algkoolis, Soonistes lõpetas 7. klassi. Uuris kolhooside, sovhooside tekkimist, liitmisi ja nimemuutusi. “Rapla rajooni kolhoosid ja sovhoosid aastail 1944-1976” on avaldatud väljaandes „Perfokaarte Rapla rajooni ajaloost ja loodusest” (1976). Artikkel „Tootmisvormide muutumisest Raplamaa põllumajanduses” ilmus raamatus „Uusküla elu. 1409-2009” (2009).

Alfred Kasepalu teosed e-kataloogis ESTER

 

Kask, Kalev (14.02.1989) – kodu-uurija, ajaloolane. Pärit Juurust. Õppis Juuru Gümnaasiumis.

Koostanud koduloolise väljaande „Karitsa küla ja mõisa lugu“ (2011). Raamatu „Lau küla lood” (2014) toimetaja ning kaasautor. Ants Kruusimägi raamatu “Juuru kihelkond. Juuru külanõukogu” (2015) toimetaja. Kogumiku “Ingliste  sõnas ja pildis” (2018) kaasautor. “Vennastekoguduse usuliikumine Hageri, Juuru ja Rapla kihelkonnas” (2018) koostaja/toimetaja.

Kalev Kase teosed e-kataloogis ESTER

Kensap, Ene vt. Midell, Colleen

Kiili, Jaanus (31.05.1958) – loodusteadlane. Vaimõisa mõisa omanik.

Koostanud väljaande „Raplamaa mõisaretked : kolm retke ajaloo- ja kultuurihuvilisele“ (2008, 2. täiend. tr. 2012). Aastast 2011 koguteose “Raplamaa” toimetuse kolleegiumi esimees. “Raplamaa: Loodus, aeg, inimene” 1. köite (2014) ja 2. köite (2018) koostaja ning peatoimetaja. Raamatu “Märjamaa 650 : kogumik Märjamaa piirkonna ajaloost”(2014) toimetaja ja üks autoritest. Koostanud ja toimetanud õppematerjale.

Jaanus Kiili teosed e-kataloogis ESTER

 

Kiisküla, Irja (1972 ) – arst, tõlkija. Sündis Raplas, lõpetas Rapla I Keskkooli 1990.

Tõlkinud rootsi keelest ilu- ja teabekirjandust.

Irja Kiisküla tõlked e-kataloogis ESTER

Kippar, Pille (24. X 1935) – rahvaluuleteadlane. Õppis 1943-45 Laukna algkoolis.

Uurinud läänemeresoome rahvaste loo

Pille Kippari tööd e-kataloogis ESTER

 

 

Kivistik, Mario (15.06.1955) – kirjanik, tõlkija, kirjastaja. Töötas 1978-80 õpetajana Rapla keskkoolis.

Avaldanud luulekogusid, lasteraamatuid, vahendanud ulmekirjandust. Ulmeajakirja „Mardus“ asutaja.

Mario Kivistiku tööd e-kataloogis ESTER

 

 

Knaps, Udo (1934) – elab aastast 1965 Märjamaal.

Avaldanud mälestusteraamatud „Siin ja Siberis“ (1999), “Siin, seal ja Siberis” (2015) ning Märjamaa autospordi ajalugu käsitleva „Edukad stardid“ (2006).

Knapsi teosed e-kataloogis ESTER

Artikkel Raplamaa Sõnumites 26.06.2015: “Udo Knapsi kolm elulugu on kaante vahele jõudnud”

 

Korsen, Kaarel (28.12.1906-13.03.1980) – kirjanik ja õpetaja. Töötas 1931-34 Raikküla lastekodus õpetajana, 1934-35 Ohekatku algkooli juhatajana.

Kirjutanud näidendeid, laulutekste, kuuldemänge stsenaariume. Tõlkinud lastekirjandust.

Kaarel Korseni teosed e-kataloogis ESTER

Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von (3.05.1761-23.03.1819)- saksa kirjanik ja teatritegelane.

Oma naisele kuuluvas Järlepa mõisas sai tuntuks teatritegemisega, lavastades enda loodud draamateoseid. Aastail 1807-1813 elas Vardi mõisas. Kirjutas üle 200 näidendi, ka romaane, luuletusi.

Kotzebue teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Kreutzwald, Friedrich Reinhold (26.12.1803-25.08.1882) – kirjanik, rahvaluuletöötleja.

Aastail 1818-24 viibis Hageri kihelkonnas Ohulepa mõisas, kus aidamehena töötas tema isa. Ohulepas hakkas ka esimesi rahvalaule kirja panema.

Artikkel “Kreutzwald Ohulepas” ajalehes Raplamaa Sõnumid (2016) 4. mai

Kreutzwaldi teosed e-kataloogis ESTER

 

Kriisa, Kristel (1982) – sündinud ja kasvanud Varbolas, õppinud Varbola koolis ja Märjamaa gümnaasiumis, mille lõpetas aastal 2000.

Avaldanud noorsooromaanid “Neetud”(2010), „Piinatud hinged“ (2012)

Kristel Kriisa teosed e-kataloogis ESTER

 

Kruusimägi, Ants (17.04.1909-17.08.1987) – õpetaja, kodu-uurija. Sündis Lihulas.1930 lõpetas Läänemaa Õpetajate Seminari.Töötas õpetajana Kuimetsas, Järvakandis, kõige pikemalt, 1946-1969 Juurus. Osales aktiivselt kultuurielus, tema poolt Juuru kooli juurde asutatud ajaloonurk kasvas üle Mahtra talurahvamuuseumiks.

Avaldanud koduloolisi artikleid ajakirjanduses ja raamatud „Mahtra radadel“ (1972), “Siin- ja sealpool maanteed: Rapla rajoon“ (1974, koos A. Paidlaga), „Mahtra“ (1979). Aastail 1979-1982 tehtud kodukoha uurimus “Juuru kihelkond. Juuru külanõukogu” ilmus trükis 2015.

Ants Kruusimägi teosed e-kataloogis ESTER

Kukk, Jaak (23.11.1984)– sündinud ja kasvanud üles Kivi-Vigalas, lõpetanud Kivi-Vigala Põhikooli ja Vana-Vigala Tehnikakooli.

Avaldanud romaani „Vabamüürlaste aarded Vigalas“ (2012), lasteraamatu “Rebasesaare indiaanlased (2014).

Jaak Kuke teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Kulagina, Ester (9.10.1930-2.12.2017) – õpetaja, kodu-uurija. Töötas 1957-89 Kodila koolis ajalooõpetajana, juhendas õpilaste kodu-uurimistöid.

Koostanud koduloolised väljaanded: „Rapla kirik ja kogudus“ (1991), „Rapla I Keskkool“ (1995), „Läbi aegade ja inimeste : Kodila külade aja- ja kultuuriloost“ (2001), „Kodupaiga lood“ (2003), „Aastaringid : Rapla Ühisgümnaasium“ (2005), „Läbi aegade ja inimeste. 2. : Mõtteretked Muinas-Varbolast kaasaja Rapla maile“ (2011).

Ester Kulagina teosed e-kataloogis ESTER

Kull, Avo (31.07.1945-23.06.2019) – ettevõtja. Pärit Järvamaalt Vetepere külast. 1982. aastast oli Rapla MEKi juhataja. 1990ndatel asutas Raplas valgusteid tootva firma Optima, hiljem tegeles valgustite hulgimüügifirmaga.

Avaldanud romaanid „Haigla“ (2010), „Kaubamaja“ (2011), „Vabrik“ (2012), “Reporter” (2013), “Ausammas” (2014), “Must klaasmaja” (2016).

Avo Kulli teosed e-kataloogis ESTER

Intervjuud Avo Kulliga 14.10.2014 ajalehes Raplamaa Sõnumid loe siit

 

Kusmin, Jürgen (10.08.1980) – metsakasvatuse magister. Sündinud Velisel Käriselja külas Uduna talus. Jüri Kusmini poeg.

Olnud mitmete pärandkultuuri käsitlevate raamatute kaasautoriks – „Raplamaa pärandkultuurist“ (2007), „Pärandkultuur- loodus ja inimene“ (2011) jt. Koostanud Valgu kooli ajalugu tutvustava „Valgu valgus valgustab“ (2012). Raamatu “Märjamaa 650 : kogumik Märjamaa piirkonna ajaloost” toimetaja ja üks autoritest (2014).

Jürgen Kusmini teosed e-kataloogis ESTER

 

Kusmin, Jüri (20.10.1946-20.03.2019) – muuseumitöötaja. Sündis Velisel Käriselja külas Uduna talus. Töötas pikka aega Sillaotsa Talumuuseumi juhatajana, hiljem varahoidjana.

Koostas väljaanded „Iga jalg jätab jälje : veerandsada aastat Sillaotsa Talumuuseumi“ (2007), „Mu kodune Eestimaa: Läänemaa radadel“ (2009).

Jüri Kusmini tööd e-kataloogis ESTER

 

Kuulberg, Lemmi (13.02.1956) – disainer, raamatukujundaja. Ly Seppeli õde. Lõpetas Rapla Keskkooli 1974, Eesti Riikliku Kunstiinstituudi tööstuskunsti erialal 1982.

Avaldanud luulekogu „Omaette” (2018).

Lemmi Kuulbergi tööd e-kataloogis ESTER 

 

Kuusing, Taivo (19.04.1940) – ettevõtja. Sündinud Harju-Madisel, 1956. aastast elab Raplas. Õppinud Rapla Keskkoolis.

Avaldanud autobiograafia „70 aastat minu eluteest“ (2010), milles annab muuhulgas põhjaliku ülevaate ka Rapla transpordiettevõtte AS RMW loomisest 1990ndate algul ja edasisest käekäigust.

 

 

Kõiv, Anneliis (10.06.1972) – sünni- ja kodukoht on Kohila. Tegutsenud omavalitsuste ja kultuurivaldkonnas.

Muusikali “Veterahva needus” ning kümne värsivormis kirjutatud lasteetenduse autor. Avaldanud luulekogu “Maailma leidsin enesest” (2019).

 

 

 

Kõrtsini, Leini – lõpetas Valtu põhikooli 1997 ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi aastal 2000. Töötab Rocca al Mare Kooli raamatukogu juhatajana.

Avaldanud lasteraamatu “Neljanda korruse kangelane” (2014).

 

 

Körber, Carl (4.06.1802-4.05.1883) – baltisaksa vaimulik kirjamees. Aastast 1836 oli Kärus abipastor, 1841-59 pastor.

Avaldas vaimulikku lektüüri, valme, sõnastikke, kooliraamatuid.

Carl Körberi teosed e-kataloogis ESTER

Künnapas, Heli (10.03.1982) – sündis Halinga vallas. Elab Vigala valla Jädivere külas.

Mitmete noorsoo- ja lühiromaanide autor.  Lisalugemist blogist.

Heli Künnapase teosed e-kataloogis ESTER