Elukestva õppe puu istutamine

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonil Andras täitub tänavu kolmekümnes tegutsemisaasta.
Elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse populariseerimine on nende aastate jooksul teoks saanud tänu vabatahtlikkuse alusel tegutsevatele võrgustikele, Andrase liikmetele ja koostööpartneritele. Puu istutamine on Andrase jätkusuutlikkuse ja kestmise jaoks kena traditsioon.
Raplamaa elukestva õppe puu istutamine toimus 6. oktoobril  Rapla Keskraamatukogu juures.