E-kataloog RIKSWEB (raplamaa.webriks.ee)

Logi e-kataloogi RIKSWEB sisse SIIT

Sisse logimiseks vajad:

  • kasutajatunnust ja parooli, mille saad raamatukogus kohapeal.

või

  • ID kaarti ja ID kaardi lugejat.

Kasutajatunnuse ja esmase parooli saamiseks pöördu raamatukogusse.

RIKSWEBist on võimalik vaadata:

  • oma isikuandmeid
  • oma laenutusi ja tagastamistähtaega
  • varasemaid laenutusi
  • andmeid enda poolt reserveeritud või juba raamatukogus ootavate teavikute kohta

 RIKSWEBis saab teha järgmisi toiminguid:

  • muuta parooli
  • pikendada teavikute laenutustähtaega (kahel korral)
  • reserveerida ja broneerida teavikuid

Otsinguid teavikute kohta saab andmebaasis teha ka ilma sisse logimata.